Recent Posts

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 ... 10
11
Quote
Έχει επιβεβαιωθεί επιστημονικά ότι το χλώριο προκαλεί προβλήματα στον ανθρώπινο οργανισμό, ιδιαίτερα σε μεγάλες δόσεις. Παρά το γεγονός αυτό, χρησιμοποιείται ευρύτατα ως απολυμαντικό στο πόσιμο νερό, επειδή ο κίνδυνος από τους μικροοργανισμούς (μερικές φορές θάνατος) είναι μεγαλύτερος από τις παρενέργειες του χλωρίου (πρόκειται για τη θεωρία του μικρότερου κακού). Παρακάτω δίνονται δύο παραδείγματα πόλεων που δεν χλωριώνουν το πόσιμο νερό.

Το πόσιμο νερό του Μονάχου προέρχεται από πηγές που βρίσκονται στις κορυφές των Άλπεων και φτάνει στην πόλη με φυσική ροή. Είναι τόσο καλής ποιότητας (το δεύτερο καλύτερο στην Ευρώπη) που δεν υφίσταται καμία επεξεργασία, ούτε καν χλωρίωση. Η μέση ημερήσια κατανάλωση είναι 320.000 κ.μ. Το νερό του Βερολίνου προέρχεται από γεωτρήσεις και είναι εξαιρετικής ποιότητας. Υφίσταται μόνο αερισμό και ταχεία διύλιση χωρίς την προσθήκη καμίας χημικής ουσίας, ενώ δεν υφίσταται χλωρίωση.

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η μέθοδος προστασίας των πηγών του Μονάχου. Η εταιρεία ύδρευσης της πόλης ξεκίνησε το 1992 ένα πρωτοποριακό πιλοτικό πρόγραμμα προστασίας των πηγών. Η εταιρεία υπέγραψε συμφωνία με τους αγρότες ώστε όλες οι δραστηριότητές τους στην περιοχή να είναι φιλικές προς το περιβάλλον. Έχει καθοριστεί μέγιστος αριθμός ζώων ανά νοικοκυριό και δεν επιτρέπεται η χρήση τεχνητών ζωοτροφών παρά μόνο φυσική τροφή της περιοχής. Επίσης δεν επιτρέπεται η χρήση φυτοφαρμάκων και λιπασμάτων στις καλλιέργειες, παρά μόνο κοπριά από τα ζώα της περιοχής. Τα παραγόμενα οικολογικά προϊόντα διακινούνται από το συνεταιρισμό των αγροτών που μετέχουν στο πρόγραμμα. Η εταιρεία ύδρευσης ενισχύει οικονομικά τους αγρότες και τα χρήματα αυτά προέρχονται από ειδικό τέλος που επιβάλλεται στους καταναλωτές του νερού. Το μέτρο είναι σωστό, επειδή η μη προστασία των πηγών θα οδηγούσε σε ρύπανση του νερού, το οποίο στη συνέχεια για να καταστεί πόσιμο θα έπρεπε να υποστεί πολύπλοκη επεξεργασία με τη χρήση χημικών ουσιών. Έτσι οι καταναλωτές θα πλήρωναν περισσότερα χρήματα και θα είχαν νερό χειρότερης ποιότητας από το σημερινό που είναι εξαιρετικό. Πρόκειται για ενδιαφέρον πρόγραμμα οικολογικής ανάπτυξης με ευρύτερες θετικές επιπτώσεις στην οικονομία και την ποιότητα ζωής της περιοχής.

Στις δύο παραπάνω πόλεις δεν είναι απαραίτητη η χλωρίωση, επειδή και τα δίκτυα διανομής του νερού είναι σε άριστη κατάσταση. Στο Βερολίνο π.χ. όλα τα εξαρτήματα του δικτύου ύδρευσης ελέγχονται κάθε χρόνο και γίνεται συστηματικός έλεγχος διαρροών (χρησιμοποιούνται και ειδικές κάμερες). Η συχνότητα ελέγχου των διαρροών στους κύριους αγωγούς είναι κάθε τέσσερα χρόνια. Τα παραπάνω μέτρα έχουν ως αποτέλεσμα οι διαρροές του δικτύου να βρίσκονται στο 5%. Το ποσοστό αυτό είναι το μικρότερο δυνατό που μπορεί να επιτευχθεί σε δίκτυο ύδρευσης.
Συμπέρασμα. Για την απαλλαγή του πόσιμου νερού από το χλώριο απαιτούνται δύο προϋποθέσεις. Η πρώτη είναι η δημιουργία ζώνης προστασίας γύρω από την υδροληψία και ο αυστηρός έλεγχος όλων των δραστηριοτήτων μέσα σ΄ αυτήν για την αποφυγή της ρύπανσης. Η δεύτερη προϋπόθεση είναι η διατήρηση του δικτύου ύδρευσης σε άριστη κατάσταση. Προσοχή όμως. Αν και οι δύο παραπάνω προϋποθέσεις δεν ικανοποιούνται απόλυτα, η χλωρίωση είναι άκρως απαραίτητη. Θα υπάρξει άραγε ανάλογο παράδειγμα στη χώρα μας, που θα εξασφαλίσει στους πολίτες νερό καλής ποιότητας και απαλλαγμένο από το χλώριο;

(Του Αστέριου Παντοκράτορα αναπληρωτή καθηγητή της Πολυτεχνικής Σχολής Ξάνθης)
12


Η προσθήκη χλωρίου στο νερό του δικτύου ύδρευσης είναι και καλή και κακή. Καλή γιατί μας εξασφαλίζει με τον φθηνότερο τρόπο από θανατηφόρες ασθένειες και κακή γιατί το χλώριο είναι τοξικό για το σώμα... Αν επιλέγαμε άλλη μέθοδο απολύμανσης θα έπρεπε να πληρώσουμε πολύ ακριβά το νερό που καταναλώνουμε, γι αυτό από οικονομικής άποψης η χλωρίωση μάλλον είναι μονόδρομος.

Όμως στο σημείο ακριβώς πριν την κατανάλωση, δηλαδή πριν τη βρύση που θα πιούμε, πρέπει το χλώριο να αφαιρείται με ένα ποιοτικό φίλτρο. Αυτός είναι και ο τέλειος συνδυασμός. Χλώριο στο δίκτυο ύδρευσης, αφαίρεσή του λίγο πριν την κατανάλωση. Εγώ προσωπικά αφαιρώ το χλώριο βάζοντας το νερό σε γυάλινα μπουκάλια ή κανάτες, οπότε μέχρι να το πιω το χλώριο έχει εξατμιστεί.

Οι παρακάτω παραθέσεις αφορούν το ζήτημα της χλωρίωσης του νερού.

Quote
Ιστορικό

Η απολύµανση µε χλώριο εφαρµόστηκε για πρώτη φορά από την Jersey City wat er Company στο Jersey City της Αµερικής το 1910 η οποία µετά από µελέτη εφάρµοσε την χλωρίωση σαν µέθοδο απολύµανσης του νερού, µετά από καταγγελία και µήνυση των κατοίκων περί ύπαρξης παθογόνων µικροβίων στο νερό και εµφάνισης κρουσµάτων. Το δικαστήριο δέχθηκε την µέθοδο χλωρίωσης µε απόφασή του στις 10 Μαίου και από τότε διαδόθηκε και εφαρµόστηκε σε Παγκόσµια κλίµακα.

(Στην Ελλάδα αναγνωρίστηκε σαν επίσηµη µέθοδο απολυµάνσεως το 1958 Υγ. ∆ιάταξη , αριθ. ΥΜ5673/4-12-1957 ).

Αυτό το ιστορικό επίτευγµα ήταν το αποτέλεσµα της ευρείας χρήσης του χλωρίου στα δίκτυα ύδρευσης, ένας θεαµατικά αποτελεσµατικός απολυµαντικός παράγοντας, ο οποίος καταπολέµησε τις ασθένειες υδρικής προέλευσης θανατώνοντας τα βακτηρίδια, τους ιούς, και άλλα µικρόβια.

Η απολυµαντική δράση του χλωρίου

Όταν προσθέτουµε χλώριο σε ένα µολυσµένο µε µικρόβια νερό, ένα µέρος της προστιθέµενης ποσότητας χλωρίου, αντιδρά µε διάφορα συστατικά του νερού και τους µικροοργανισµούς που θανατώνει και δεσµεύεται, ενώ το υπόλοιπο παραµένει στο νερό ως υπολειµµατική ποσότητα.

Το υπολειµµατικό χλώριο αποτελεί µια δικλείδα προστασίας του νερού από πιθανές επιµολύνσεις, σε περίπτωση εισχώρησης µολυσµατικών παραγόντων σε κάποιο σηµείο του δικτύου ύδρευσης, µετά το σηµείο εφαρµογής της απολύµανσης. Η αποτελεσµατικότητα της απολύµανσης, δηλαδή ο βαθµός εξόντωσης των µικροοργανισµών του νερού µε τη χρήση χλωρίου, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, όπως το είδος των µικροβίων, η ποσότητα του προστιθέµενου χλωρίου, ο χρόνος επίδρασής του, το pH του νερού, η θερµοκρασία του και φυσικά η περιεκτικότητα του νερού σε διάφορα ανόργανα ή οργανικά συστατικά, τα οποία δεσµεύουν κάποια ποσότητα του προστιθέµενου χλωρίου και ενδεχοµένως η συγκέντρωση του υπολειµµατικού να µην αρκεί για µια αποτελεσµατική απολυµαντική δράση.

Έτσι, σε νερά µε ουδέτερο ή ελαφρά αλκαλικό pH (όπως είναι τα νερά των περισσότερων υδραγωγείων της χώρας συµπεριλαµβανοµένου και του Βόλου), όπου η αποτελεσµατικότητα του προστιθέµενου χλωρίου είναι πολύ µειωµένη , σε νερά µε διαλυµένα άλατα αµµωνίου, σε νερά µε οργανική ουσία ή σε πολύ µολυσµένα νερά, αναγκαζόµαστε να αυξήσουµε υπερβολικά τις δόσεις του χλωρίου ώστε να επιτευχθεί ένα ικανοποιητικό απολυµαντικό αποτέλεσµα, οδηγούµενοι αναπόφευκτα στην υπερχλωρίωση.

Οι αρνητικές επιπτώσεις του χλωρίου στην υγεία µας

Ο αρχικός ενθουσιασµός των πλεονεκτηµάτων της χλωρίωσης και η µέχρι πριν κάποιες δεκαετίες άγνοια των επιπτώσεων της υπερχλωρίωσης, κλονίστηκε µετά την διαπίστωση ότι η µέθοδος δεν είναι τελείως αβλαβής αλλά µπορεί ορισµένες φορές να καταστεί δηλητηριώδης για την ανθρώπινη υγεία. Κατά τη διάρκεια των τελευταίων 25 ετών, οι επιστήµονες έχουν ανακαλύψει ότι ενώ το χλώριο σκοτώνει τα µικρόβια, αντιδρά επίσης µε την οργανική ουσία που υπάρχει στο νερό για να σχηµατίσει κάποιες τοξικές χηµικές ουσίες  που  αποκαλούνται οργανοχλωρoπαράγωγα , ενώσεις που ανήκουν σε µια ευρύτερη κατηγορία ενώσεων τα τριαλογονοµεθάνια (THM’s) . Μέχρι σήµερα, αρκετά γνωστά THM’s έχουν βρεθεί στο πόσιµο νερό αλλά πολλές φορές ότι ο αριθµός τους είναι χηµικά µη αναγνωρισµένος.

Αυτό είναι  ιδιαίτερα ανησυχητικό επειδή µεγάλος αριθµός αυτών των οργανοχλωριωµένων παραγώγων (επίσης γνωστών ως υποπροϊόντα απολύµανσης) είναι γνωστές καρκινογόνες και µεταλλαξιογόνες ουσίες.

Η επιδηµιολογική έρευνα επίσης άµεσα έχει συνδέσει το χλωριωµένο πόσιµο νερό µε τον καρκίνο και τις αποβολές.

Πολλές λίµνες και ποταµοί είναι πλούσιοι σε αόρατη οργανική ουσία που προέρχεται από την αποσύνθεση των φύλλων και των αλγών, από την αποσύνθεση των νεκρών οργανισµών (ψάρια, µικρόβια κλπ), τις περιττωµατικές ουσίες που απελευθερώνουν οι µεγαλοοργανισµοί των νερών, τις απορροές οργανικών λυµάτων (π.χ. αστικά απόβλητα), αλλά και το χώµα (χουµικά και φουλβικά οξέα), τα λίπη και έλαια που µπορούν να υπεισέλθουν στο νερό κλπ   .

Κατά τη διάρκεια της απολύµανσης το χλώριο αντιδρά και ενώνεται µε την οργανική ουσία σχηµατίζοντας τις χιλιάδες αυτές νέες χηµικές ουσίες, τα οργανοχλωροπαράγωγα.

Το πλέον χαρακτηριστικό οργανοχλωροπαράγωγο που βρίσκεται στην υψηλότερη συγκέντρωση είναι το καρκινογόνο χλωροφόρµιο, το οποίο είναι ένωση του χλωρίου και του µεθανίου, κύριου συστατικού της οργανικής ουσίας. Το χλωροφόρµιο λοιπόν που είναι προιόν της αντίδρασης του χλωρίου µε την οργανική ουσία, εξηγεί το τόσο τοξικό αποτέλεσµα της χλωρίωσης κατά τον µοριακό Βιολόγο Joseph Thornton, συγγραφέα του βιβλίου «Τα δηλητήρια της Πανδώρας».

Η ποσότητα των THMs που δηµιουργείται στο πόσιµο νερό µπορεί να επηρεαστεί από διάφορους εποχιακούς παράγοντες και της προέλευσης της πηγής του ύδατος. Παραδείγµατος χάριν, οι συγκεντρώσεις TH M είναι γενικά χαµηλότερες το χειµώνα απ' ό,τι το καλοκαίρι, επειδή αφ’ ενός µεν, οι συγκεντρώσεις της οργανικής ουσίας είναι χαµηλότερες το χειµώνα και αφ’ εταίρου απαιτείται λιγότερο χλώριο για να απολυµάνει το νερό στις χαµηλές θερµοκρασίες. Τα επίπεδα THM είναι επίσης χαµηλά όταν χρησιµοποιούνται υπόγεια φρεάτια ή µεγάλες λίµνες ως πηγή πόσιµου νερού, επειδή οι συγκεντρώσεις οργανικής ουσίας είναι γενικά χαµηλές σε αυτές τις πηγές. Αντίθετα υψηλές συγκεντρώσεις οργανικής ουσίας και υψηλότερα επίπεδα THM διαπιστώνονται όταν χρησιµοποιούνται ποταµοί ή άλλα επιφανειακά νερά ως πηγή υδροληψίας του πόσιµου νερού.

Για τους περισσότερους ζωικούς οργανισµούς του πλανήτη µας, συµπεριλαµβανοµένων και των ανθρώπων, τα οργανοχλωριωµένα παράγωγα είναι νέες για το περιβάλλον τους ουσίες. Σύµφωνα µε τον Thornton, µερικά φυτά και ζώα, συνήθως τα άλγη και οι µικροοργανισµοί, παράγουν οργανοχλωρι-ωµένα προϊόντα. Αυτά τα φυσικά οργανοχλωροπαράγωγα χρησιµεύουν γενικά ως χηµικοί αποτρεπτικοί παράγοντες στα αρπακτικά ζώα και τα παράσιτα. Στην πραγµατικότητα πάντα εµφανίζονται σε χαµηλές συγκεντρώσεις και παράγονται σε µικρές ποσότητες και πάντα στις στενά ρυθµισµένες διαδικασίες για να αποτρέψουν τις τοξικές περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Μόνο ένα φυσικής προέλευσης οργανοχλωροπαράγωγο ανακυκλώνεται σε ελεγχόµενους ρυθµούς στη βιόσφαιρα. Η σηµερινή συνεχής έκθεσή µας σε χιλιάδες οργανοχλωροπαράγωγα είναι ριζικά αφύσικη.
Επιπλέον, εκτός του ότι οι οργανοχλωριωµένες ενώσεις που παράγονται από την απολύµανση του νερού αντιπροσωπεύουν ένα πολύ µεγάλο ποσοστό σε σχέση µε τα φυσικής παραγωγής οργανοχλωριωµένα παράγωγα, η επίδρασή τους στην ανθρώπινη υγεία είναι µεγάλη, επειδή η έκθεσή µας στο χλωριωµένο πόσιµο νερό είναι άµεση και συνεχής.  ∆ιοχετεύονται µε σωλήνες µέσα στα σπίτια µας.

Αξίζει να σηµειωθεί ότι η έκθεση στα παραπροιόντα αυτά του χλωρίου µε τη λήψη καυτών ντους, είναι ένας τεράστιος παράγοντας κινδύνου υγείας, σύµφωνα µε την έρευνα που παρουσιάστηκε στο Αναχάιµ της Καλιφόρνιας. Τα ντους και τα λουτρά οδηγούν σε µια µεγαλύτερη έκθεση στις τοξικές χηµικές ουσίες που περιλαµβάνονται στις παροχές του νερού από εκείνη που προέρχεται απο την πόση του. Οι χηµικές ουσίες εξατµίζονται από το νερό και εισπνέονται η εισέρχονται µέσα από το δέρµα στο σώµα µας. Μπορούν επίσης να διαδοθούν µέσα στο σπίτι και να εισπνευστούν και από άλλα άτοµα και κυρίως από µικρά παιδιά. Οι κάτοικοι των σπιτιών µπορούν να λάβουν από 6 έως 100 φορές περισσότερη ποσότητα της χηµικής ουσίας µε την αναπνοή του αέρα γύρω από τα ντους και τα λουτρά από ότι µε την κατανάλωση του ύδατος.

Πολλοί ισχυρίζονται ότι , όταν η απουσία οργανικών ουσιών στο νερό, διασφαλίζεται από την προέλευσή του όπως το υπόγειο νερό (νερό γεωτρήσεων ή πηγών) που κατα κανόνα οι    συγκεντρώσεις   οργανικής   ουσίας   είναι χαµηλές έως µηδενικές, δεν υφίσταται λόγος ανησυχίας ακόµα και σε περιπτώσεις υπεχλωρίωσης του νερού (δηλαδή παρουσία υψηλών συγκεντρώσεων υπολειµµατικού χλωρίου στο νερό κατανάλωσης).
Αυτό είναι εντελώς ανυπόστατο διότι :

1) η οργανική ουσία µπορεί να υπεισέλθει µε το χώµα στο νερό των δικτύων σε οποιοδήποτε σηµείο του δικτύου , ανα πάσα στιγµή (κακή υδροµάστευση, διαρροές στο δίκτυο διανοµής κλπ) και στην περίπτωση που «συναντήσει» µεγάλες ποσότητες υπολειµµατικού χλωρίου, να δηµιουργηθούν τα τοξικά οργανοχλωροπαράγωγα.

2) Η οργανική ουσία που δηµιουργείται από τα νεκρά κύτταρα αυτών των ίδιων των µικροοργανισµών που θανατώνει το χλώριο, αντιδρά µε το υπολειµµατικό χλώριο και δηµιουργεί επίσης οργανοχλωροπαράγωγα
Οι παραπάνω µηχανισµοί γένεσης χλωροπαραγώγων σε δίκτυα ύδρευσης που τροφοδοτούνται από υπόγεια - εν γένει απαλλαγµένων αρχικά από οργανική ουσία - νερά, έχουν επαληθευτεί, τόσο από µετρήσεις του εργαστηρίου µας, όσο και από φορείς όπως η πρόσφατη έρευνα του ΑΠΘ που ανίχνευσε παραπροιόντα χλωρίου σε όλες τις µεγάλες πόλεις που χρησιµοποιούν χλωρίωση σαν µέθοδο απολύµανσης του νερού (Η Πάτρα µόνο εξαιρείται, σύµφωνα µε την έρευνα, διότι είναι η µόνη που χρησιµοποιεί σαν απολυµαντικό το διοξείδιο του χλωρίου και όχι το χλώριο)

3) Η οργανική ουσία των τροφών µας (πρωτείνες, λίπη, υδατάνθρακες, κυτταρίνες κλπ) που υπάρχει σε όλες τις ζωικές ή φυτικές πρώτες ύλες, αντιδρά µε το υπολειµµατικό χλώριο του νερού που χρησιµοποιούµε για το µαγείρεµα και δηµιουργεί , ειδικά στη χύτρα, µεγάλες ποσότητες  οργανοχλωριωµένων τοξικών παραγώγων.

4) Η οργανική ουσία από τα υπολείµµατα των τροφών στο στοµάχι µας αντιδρά µε το υπολειµµατικό χλώριο του νερού που πίνουµε και δηµιουργεί τις ενώσεις αυτές, µέσα στον ίδιο µας τον οργανισµό.

Πέραν τούτου, εκτός των τοξικών και µεταλλαξιογόνων επιπτώσεων που έχουν για την υγεία µας τα οργανοχλωροπαράγωγα που δηµιουργούνται από την αντίδραση του χλωρίου µε την οργανική ουσία του νερού, επιστηµονικές µελέτες έχουν συνδέσει το χλώριο από µόνο του, για την δηµιουργία του καρκίνου του αίµατος, του στοµάχου, του συκωτιού, του πρωκτού και του εντέρου, τόσο, όσο και µε καρδιακές παθήσεις, µε αρτηριοσκλήρωση, αναιµία, υψηλή πίεση του αίµατος και αλλεργικές αντιδράσεις. Υπάρχουν στοιχεία που δείχνουν ότι το χλώριο µπορεί να καταστρέψει την πρωτεϊνη κάποιων κυττάρων στο σώµα µας και να προκαλέσει δυσµενείς επιδράσεις στο δέρµα και τα µαλλιά.


Το µαγείρεµα τροφών µε χλωριωµένο νερό είναι επισφαλές

Η υφιστάµενη κατάσταση και η αντιµετώπιση του προβλήµατος

Η υφιστάµενη κατάσταση στα δίκτυα ύδρευσης της χώρας µας δεν είναι ότι το καλύτερο. Από πανελλήνια έρευνα που πραγµατοποίησε το εργαστήριό µας το 2005 - 2006 σε δίκτυα ύδρευσης πολλών πόλεων και χωριών και η οποία παρουσιάστηκε στο τηλεοπτικό κανάλι ΑΝΤ1, αποδείχθηκε ότι το νερό των µεγάλων αστικών κέντρων υπερχλωριώνεται µε ανιχνεύσιµες και πολλές φορές υπερβάσιµες ως προς τις προδιαγραφές συγκεντρώσεις    παραπροιόντων χλωρίωσης, ενώ αντίθετα στα µικρά υδραγωγεία επαρχιακών πόλεων και χωριών, το νερό δεν χλωριώνεται καθόλου, ή χλωριώνεται περιστασιακά και πληµµελώς, µε αποτέλεσµα να καταγράφονται υπερβάσεις των προδιαγραφών ως προς τα µικρόβια, δηλαδή το νερό να είναι απροστάτευτο και εν δυνάµει επικίνδυνο για µολυσµατικούς νοσογόνους παράγοντες.

Η ανάγκη λοιπόν της προστασίας της υγείας µας από τα παθογόνα µικρόβια που µπορεί να εισχωρήσουν στο νερό, επιβάλει την εφαρµογή αποτελεσµατικών µεθόδων απολύµανσης, από τη µία, οι κίνδυνοι όµως από την παρουσία αυξηµένων συγκεντρώσεων υπολειµµατικού χλωρίου στο πόσιµο νερό, από την άλλη, καθιστούν την διαδικασία χλωρίωσης του νερού, όχι τόσο απλή υπόθεση, όπως την αντιµετωπίζουν πολλοί από τους υπεύθυνους ύδρευσης.

Το πρόβληµα της υγειονοµικής προστασίας των δικτύων ύδρευσης είναι ένα γενικότερο πρόβληµα που δεν αντιµετωπίζεται συµπτωµατικά, δηλαδή «κουκουλώνοντας» το πρόβληµα της παρουσίας µικροοργανισµών, θανατώνοντάς τους απλά µε χλώριο.


Με την ενέργεια αυτή και µόνο, µπορεί αφ’ ενός να καταστρέφει µόνο κάποιους δείκτες µικροοργανισµών (π.χ. κολοβακτηρίδια), αφήνοντας «ανενόχλητους» πολλούς παθογόνους ανθεκτικούς στο χλώριο µικροοργανισµούς και ιούς και δεν µπορούν να διαπιστωθούν τόσο απλά όσο αυτοί. Από την άλλη, η εστία µόλυνσης δεν εντοπίζεται και παράλληλα αυξάνεται η έκθεση στα παραπροιόντα της χλωρίωσης. Είναι σαν κάποιος ασθενής να προσπαθεί να αντιµετωπίσει την ασθένειά του µόνο µε ασπιρίνες. Η αντιµετώπιση πρέπει να είναι θεραπευτική, δηλαδή, η παρουσία µικροβιολογικών δεικτών στο νερό, θα πρέπει να µας οδηγεί στον εντοπισµό της εστίας επιµόλυνσης και µε τις κατάλληλες παρεµβάσεις να την εξουδετερώνουµε.
Κατ’ αρχήν, θα  πρέπει να εξετάζονται ασφαλέστερες για την υγεία του καταναλωτή µέθοδοι απολύµανσης, όπως η χρήση ακτινοβολίας, το όζον, ή   εναλλακτικές µορφές απολυµαντικών µε βάση το χλώριο όπως το διοξείδιο του χλωρίου, οι χλωραµίνες κλπ.

Για υφάλµυρα νερά,  (όπως λ.χ. το νερό του Πολεοδοµικού συγκροτήµατος του Βόλου, που για µεγάλα χρονικά διαστήµατα του έτους είναι υφάλµυρο) και περιέχουν αυξηµένες συγκεντρώσεις  βρωµιούχων, η απολύµανση µε όζον δεν ενδείκνυται, διότι τα παραπροιόντα της αντίδρασης του όζοντος µε τα βρωµιούχα (βρωµικά ιόντα) είναι εξόχως τοξικά και καρκινογόνα, ενδεχοµένως περισσότερο ακόµα και από αυτά ακόµα τα παραπροιόντα της χλωρίωσης.

Από την άλλη ο συνδυασµός χρήσης διοξειδίου του χλωρίου (κύρια απολύµανση) µε χλώριο (επικουρική), είναι πολύ δαπανηρός , γι’ αυτό και αποφεύγεται από τις περισσότερες εγκαταστάσεις διανοµής νερού.

Το χλώριο ως απολυµαντικό πρέπει επικουρικά και όχι κυριαρχικά να παρεµβαίνει στην όλη διαδικασία, και µόνο κάτω από αυστηρά ελεγχόµενες συνθήκες.

Μεσο-βραχυπρόθεσµα και µέχρι να ακολουθηθεί ασφαλέστερη και πιο σύγχρονη µέθοδος απολύµανσης, στα δίκτυα που κατ’ ανάγκη θα πρέπει να απολυµαίνονται µόνο µε χλώριο (υπο µορφή αερίου ή υγρού διαλύµατος υποχλωριώδους άλατος), θα πρέπει να διασφαλίζεται η αποτελεσµατικότητα της απολύµανσης µε το µικρότερο δυνατό ρίσκο της δηµόσιας υγείας από το χλώριο.

Αυτό επιτυγχάνεται όταν τα επίπεδα των συγκεντρώσεων του χλωρίου στο νερό δεν ξεπερνούν τα 0,5 mg/l στα σηµεία κατανάλωσης και δεν είναι λιγότερα από 0,1-0,2 mg/l.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, δεδοµένου ότι το χλώριο δεν είναι µια σταθερή ουσία µέσα στο νερό και η συγκέντρωσή του µεταβάλλεται για πολλούς λόγους από στιγµή σε στιγµή µέσα σε ένα δίκτυο ύδρευσης , θα πρέπει να υπάρχουν αυτοµατοποιηµένες διατάξεις αναφοράς - ελέγχου (Rport - Control) της ποσότητας του προστιθεµένου χλωρίου, σε διάφορα σηµεία (κύρια και δευτερεύοντα) ανάλογα µε την δοµή του δικτύου διανοµής του νερού και την πολυπλοκότητα του δικτύου ύδρευσης.

Η χρήση οικιακών φίλτρων ενεργού άνθρακα, αµέσως πρίν το κρουνό κατανάλωσης νερού, αποτελεί µια λύση προστασίας σε ικανοποιητικό βαθµό από το χλώριο.

Το σίγουρο πάντως είναι ότι η «µέθοδος της κανάτας», δηλαδή η προσθήκη «χύµα» υγρού χλωρίου κατά περιόδους στις δεξαµενές ή η µόνιµη προσθήκη χλωρίου µε δοσοµετρικές αντλίες και όχι ανάλογα µε την ζήτηση ή την κατανάλωση του νερού, είναι τακτικές που θα πρέπει να εγκαταλειφτούν. Επιπλέον, οι έλεγχοι - µετρήσεις του υπολειµµατικού χλωρίου θα πρέπει να είναι συνεχείς και αξιόπιστοι, σε διάφορα αντιπροσωπευτικά σηµεία των δικτύων και σε περιπτώσεις υπερβάσεων θα πρέπει να λαµβάνονται άµεσα µέτρα για την µείωση των συγκεντρώσεων, ώστε να προστατεύεται η υγεία του καταναλωτή και να έχει εµπιστοσύνη στο νερό του δικτύου ύδρευσης.

πηγή: Είχα διαβάσει και αποθηκεύσει το κείμενο από τη σελίδα http://www.novafm106.gr/articles/science-and-technology/1430-chlorine-in-the-water Όμως δεν αναφερόταν ο συγγραφέας του άρθρου, ούτε μου φάνηκε η σελίδα ως η πρωτότυπη πηγή του. Το έχω δει και σε διάφορες άλλες σελίδες, που δεν αναφέρουν πρωτότυπη πηγή.

Το παρακάτω απόσπασμα το είχα διαβάσει στη σελίδα waterlabs.gr. Απ' ό,τι βλέπω τώρα η σελίδα δεν υπάρχει, αλλά έχω κρατήσει από παλιά το κείμενο.

Quote
Απολύμανση νερού έκτακτης ανάγκης
(Πηγή : The Ohio State University 1989)

Όταν υπάρχει αμφιβολία για την υγειονομική κατάσταση του νερού που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για ανθρώπινη κατανάλωση (πόση, πλύσιμο λαχανικών και σκευών κλπ) και δεν υπάρχει άλλη ασφαλή λύση, θα πρέπει να απολυμάνουμε προληπτικά το νερό με ένα απο τους παρακάτω τρόπους :

Το βράσιμο του νερού είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό ως μέθοδος απολύμανσης. Ο ζωηρός βρασμός επι ένα τουλάχιστον λεπτό είναι ικανός να σκοτώσει όλα τα βακτήρια συμπεριλαμβανομένων των παθογόνων και των κύστεων giardia .
Το μειονέκτημα της μεθόδου αυτής είναι ότι καταστρέφεται η αναψυκτική γεύση του νερού λόγω μείωσης της αλκαλικότητας ( απομάκρυνση του διαλυμένου διοξειδίου του άνθρακα ) και πιθανό να αυξηθούν κάποια συστατικά (π.χ. νιτρικά ή μέταλλα) λόγω μερικής συμπύκνωσης.

Το βάμμα του ιωδίου (που μπορείτε να προμηθευθείτε από ένα φαρμακείο) μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να απολυμάνει το νερό, σε δοσολογία 5 σταγόνων για κάθε λίτρο νερού. Μειονέκτημα της μεθόδου μπορεί να θεωρηθεί ο ελαφρός χρωματισμός του νερού από το ιώδιο.

Το χλώριο ειναι το πλέον αποτελεσματικό μέσο για την απολύμανση του νερού. Υπάρχουν στο εμπόριο ειδικές ταμπλέτες με οδηγίες δοσολογίας. Όταν αυτές δεν ειναι διαθέσιμες, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διαλύματα χλωρίου (κοινή χλωρίνη), με τις παρακάτω δοσολογίες :
Προσθέστε 1-2 σταγόνες κοινού απολυμαντικού (χλωρίνης) σε 1 λίτρο νερού. Η απολύμανση επιτυγχάνεται μετα απο 30 λεπτά.
Σημέιωση : Αν το νερό ειναι θολό, διπλασιάστε τη δοσολογία (δηλαδή προσθέστε 3 σταγόνες χλωρίνης σε κάθε λίτρο νερού)
13
Quote
ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΝΕΡΟ

• 884 εκατομμύρια άτομα δεν έχουν πρόσβαση σε καθαρό νερό (περίπου 1 στους 8 παγκοσμίως)
• 3.575 εκατομμύρια άτομα πεθαίνουν κάθε χρόνο από κάποια ασθένεια που σχετίζεται με το νερό
• Η μη πρόσβαση σε καθαρό νερό προκαλεί περισσότερους θανάτους από οποιονδήποτε πόλεμο.
• Ένας που κάνει 5λεπτο ντους, σπαταλά....
περισσότερο νερό απ’ ό,τι καταναλώνει μέσα σε μία ημέρα ένα άτομο στον αναπτυσσόμενο κόσμο.

Υγιεινή
• Μόνο το 62% του παγκόσμιου πληθυσμού έχει πρόσβαση σε ασφαλείς εγκαταστάσεις υγιεινής και τουαλέτας.
• Η απουσία εγκαταστάσεων υγιεινής είναι ο μεγαλύτερος παράγοντας μολύνσεων και επιδημιών παγκοσμίως.
• 2,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι δεν έχουν τη δυνατότητα να ακολουθήσουν τους στοιχειώδεις κανόνες υγιεινής. Από αυτούς, 1,2 δισεκατομμύρια άτομα δεν διαθέτουν σχετικές εγκαταστάσεις.

Παιδιά
• Η διάρροια είναι η δεύτερη αιτία θανάτου στα παιδιά κάτω των 5 ετών παγκοσμίως.
• Περίπου 1 στους 5 θανάτους παιδιών (περίπου 1,5 εκατομμύρια κάθε χρόνο) οφείλεται στη διάρροια. Σκοτώνει περισσότερα παιδιά απ’ ό,τι το AIDS, η ελονοσία και η ιλαρά μαζί.
• Κάθε 20 δευτερόλεπτα, ένα παιδί πεθαίνει από κάποια ασθένεια που σχετίζεται με την έλλειψη νερού.

Γυναίκες
• Εκατομμύρια γυναίκες ξοδεύουν πολλές ώρες την ημέρα για να συλλέξουν και να κουβαλήσουν νερό από μακρινές και συχνά μολυσμένες πηγές.
• Έρευνα του IRC (International Water and Sanitation Centre) για προγράμματα υγιεινής σε 88 κοινότητες, έδειξε ότι τα προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί και τρέχουν με την πλήρη συμμετοχή των γυναικών είναι πιο βιώσιμα και αποτελεσματικά από τα υπόλοιπα.

Ασθένειες
• Οι μισές από τις νοσοκομειακές κλίνες παγκοσμίως καταλαμβάνονται από ασθενείς που πάσχουν από κάποια αρρώστια που σχετίζεται με την έλλειψη πρόσβασης σε ασφαλή αποθέματα νερού ή με ακατάλληλες εγκαταστάσεις υγιεινής.
• Περίπου το 10% των θανάτων από ασθένειες παγκοσμίως θα μπορούσε να αποφευχθεί με βελτίωση της παροχής νερού, των εγκαταστάσεων υγιεινής και της διαχείρισης των αποθεμάτων.

Οικονομία
• Περίπου το 50% όλων των προγραμμάτων που σχετίζονται με το νερό, αποτυγχάνει, λιγότερο από 5% έχει προσωρινά αποτελέσματα, ενώ πολύ λιγότερο από το 1% έχει μακροπρόθεσμη διάρκεια.
• Οι επενδύσεις σε ασφαλές πόσιμο νερό και εγκαταστάσεις υγιεινής συμβάλλουν στην οικονομική ανάπτυξη. Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι κάθε δολάριο που επενδύεται, φέρνει πίσω 3-4 δολάρια, ανάλογα με την περιοχή και την τεχνολογία.
• Περίπου 2 στα 3 άτομα που έχουν ανάγκη από καθαρό πόσιμο νερό, επιβιώνουν με λιγότερα από 2 δολάρια ημερησίως, ενώ 1 στους 3 με λιγότερα από 1 δολάριο.


Περιβάλλον
• Λιγότερο από το 1% των παγκόσμιων αποθεμάτων φρέσκου νερού είναι άμεσα προσβάσιμο για ανθρώπινη χρήση.
• Περίπου το 80% των λυμάτων στις αναπτυσσόμενες χώρες δεν υφίσταται καμία επεξεργασία, μολύνοντας ποτάμια, λίμνες και παράκτιες περιοχές.
• Ο ΟΗΕ εκτιμά ότι μέχρι το 2025, 48 χώρες με συνολικό πληθυσμό 2,8 δισεκατομμύρια, θα αντιμετωπίσουν δυσκολία ή έλλειψη σε φρέσκο νερό.
• Η αγροκαλλιέργεια απορροφά το μεγαλύτερο ποσοστό νερού: περίπου το 70% όλων των αποθεμάτων νερού χρησιμοποιείται στην άρδευση.

ΠΗΓΗ:http://act-blogers.blogspot.com
14
από το περιοδικό Vita.gr η παρακάτω παράθεση

Quote
Το πρόβλημα του χλωρίου

Η απολυμαντική δράση του χλωρίου κρίνεται απαραίτητη για το νερό του δικτύου και για τη δημόσια υγεία (έτσι αποφεύγονται οι υδατογενείς επιδημίες, π.χ. χολέρα, εντερίτιδες) και παρόλο που υπάρχουν αρκετές άλλες μέθοδοι απολύμανσης του νερού (όπως το όζον, η υπεριώδης ακτινοβολία, οι χλωραμίνες κ.ά.), η καθεμιά με τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματά της, η χλωρίωση θεωρείται προς το παρόν η πιο αποτελεσματική και συμφέρουσα. Γι’ αυτό, το νερό συνεχίζει να έρχεται μέχρι τη βρύση μας χλωριωμένο, στα κολυμβητήρια κάνουμε απλωτές μέσα σε αυτό, ενώ οι σωλήνες νερού των σπιτιών έχουν τις περισσότερες φορές και αυτές χλώριο εκ κατασκευής. Ωστόσο, υπάρχουν αρκετές επιφυλάξεις για τις επιπτώσεις του χλωρίου στον οργανισμό μας. Το χλώριο, σε συνδυασμό με υπάρχουσες οργανικές ενώσεις, όπως είναι οι αρωματικές, από τα φυτοφάρμακα, δημιουργεί διοξίνες και όλοι πλέον γνωρίζουμε ότι οι διοξίνες είναι από τις πιο ανθεκτικές και βλαβερές για τον άνθρωπο ουσίες. Επιπλέον, το χλώριο μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό στο δέρμα μερικών ανθρώπων και συχνά ταλαιπωρεί ιδιαίτερα τα βρέφη.

Τι πρέπει να ξέρουμε για τους σωλήνες

Ένα στοιχείο ικανό να προκαλέσει πολλές απορίες είναι αυτό που χρησιμοποιείται συχνότερα ως κατασκευαστικό υλικό στους σωλήνες του δικτύου μεταφοράς και στις εγκαταστάσεις καθαρισμού του νερού. Τελικά στο «δολοφόνο» φαίνεται ότι μάλλον ανοίγουμε εμείς, αν όχι την πόρτα, τουλάχιστον τη... βρύση για να μπει αργά και σταθερά μέσα... Διότι, κάποια υλικά σωλήνων που χαρακτηρίζονται ως πλαστικά (κυρίως τα «πολυμερή του βινυλίου») δεν είναι στην πραγματικότητα και τόσο στέρεα και τρίβονται ή σπάζουν εύκολα. Η βιομηχανία, λοιπόν, για να τα κάνει πιο εύκολα στη χρήση τους από τους διάφορους τεχνίτες χρησιμοποιεί τους λεγόμενους πλαστικοποιητές. Γι’ αυτό το λόγο, χρησιμοποιήθηκε κάποια στιγμή το PCB (πολυχλωριωμένο διφαινύλιο), που διαλύεται δύσκολα σε λιπώδες περιβάλλον, όπως είναι οι ιστοί του οργανισμού μας, και αποικοδομείται ακόμη πιο δύσκολα στη φύση. Τελικά, και μετά από πολλές διαμαρτυρίες, αποσύρθηκε, και όπου το συναντούμε πρέπει να το αποφεύγουμε. Δυστυχώς, όμως, αντικαταστάθηκε από άλλο υλικό με φθαλικούς εστέρες, που επίσης δεν είναι ό,τι καλύτερο. Γι’ αυτό καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι καλό είναι να αποφεύγουμε τους πλαστικούς σωλήνες νερού από PVC, που περιέχουν και χλώριο και άλλα συστατικά, βολικά για τους κατασκευαστές, αλλά όχι απαραίτητα για τους ενοίκους. Προς το παρόν, καλύτερη επιλογή θεωρούνται οι χάλκινοι σωλήνες, που όμως ανεβάζουν κατά 15% το κόστος μιας καινούργιας υδραυλικής εγκατάστασης.

O ρόλος των φίλτρων

Ακόμη όμως και αν έχουμε χάλκινους σωλήνες στο σπίτι μας, το χλώριο μας χτυπάει την πόρτα μαζί με άλλες ύποπτες ουσίες, όπως τα βαρέα μέταλλα, όπου και να βρισκόμαστε, χάρη στην Ε.Υ.Δ.Α.Π. Έτσι, γίνεται αναπόφευκτο να καταφύγουμε στο φιλτράρισμα του νερού σε δύο σημεία του σπιτιού: πρώτα, λίγο πριν την είσοδο της παροχής νερού από το δίκτυο στο σπίτι, όπου ένα σχετικά ογκώδες φίλτρο κατακρατά περίπου το 60% του χλωρίου. Έπειτα, ένα φίλτρο στη βρύση της κουζίνας που κατακρατά έως και το 97% του χλωρίου πριν το νερό καταλήξει στο ποτήρι. Ζητήσαμε τη βοήθεια του κ. Αυγερινού Παπαδόπουλου, που είναι ο παλαιότερος επαγγελματίας στην αγορά των φίλτρων νερού, να μας δώσει μερικά στοιχεία ακόμη σχετικά με το νερό που πίνουμε.

Έχει πάρει στα χέρια του και έχει μελετήσει τις αναλύσεις αναρίθμητων δειγμάτων από όλα τα μέρη της Ελλάδας. Έτσι ξέρει καλά ότι, εξαιτίας των υπερβολών στη γεωργία με τα φυτοφάρμακα, των βιομηχανικών αποβλήτων, που είναι πλούσια σε βαρέα μέταλλα, των ρύπων της ατμόσφαιρας, που με τη βροχή καταλήγουν στο πόσιμο νερό και, τέλος, εξαιτίας όλων των βλαβερών συστατικών από τους σωλήνες αμιάντου, που ακόμη στοιχειώνουν κυριολεκτικά το δίκτυο της ύδρευσης, στη βρύση μας φτάνουν: μόλυβδος, αρσενικό, υδράργυρος, χρώμιο, αμίαντος, νιτρικά, άλατα ασβεστίου, κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο. Ένα καλό φίλτρο από άνθρακα πρέπει να αφήνει να περνά το 97% των ωφέλιμων συστατικών (ασβέστιο, κάλιο, νάτριο, μαγνήσιο), ενώ τα βλαβερά να τα μειώνει αντίστοιχα σε ποσοστό πάνω από 97%. Επίσης, είναι καλό που δεσμεύει το χλώριο σε αρκετά μεγάλο ποσοστό από την αρχή της διαδρομής του νερού μέσα στο σπίτι, γιατί έτσι αποφεύγουμε να πλενόμαστε με νερό πολύ χλωριωμένο.

Σε ένα καινούργιο σπίτι, φτιαγμένο με κάποιες στοιχειώδεις προδιαγραφές υγείας και οικολογικής συμπεριφοράς, πρέπει να χρησιμοποιούμε χάλκινους σωλήνες και φίλτρα νερού.

O άνθρακας είναι ο θησαυρός

Το πρώτο μεγάλο φίλτρο κατακρατά ένα μικρότερο ποσοστό βλαβερών ουσιών, διότι πρέπει να είναι αρκετά ικανοποιητική η ροή και η συνολική παροχή του νερού που μπαίνει στο σπίτι. Ένα δεύτερο φίλτρο συνδέεται στην κουζίνα, παίρνοντας παροχή από το σωλήνα του κρύου, και δίνει φιλτραρισμένο νερό από μια δεύτερη βρύση με ρυθμό περίπου 2,5-3 λίτρα το λεπτό.

Τι πρέπει να ξέρουμε για τα φίλτρα

● Ποτέ δεν κάνουμε σύνδεση με την παροχή του ζεστού νερού.
● Αν είναι μεγάλη η παροχή νερού στο τελικό στάδιο, αυτό μπορεί να σημαίνει ότι δεν γίνεται αρκετά φροντισμένο φιλτράρισμα.
● O άνθρακας δεν πρέπει να είναι σε σκόνη και το νερό δεν πρέπει να περνάει και από το μεσοδιάστημα μεταξύ των τοιχωμάτων και των κόκκων του άνθρακα, γιατί δεν καθαρίζεται καλά.
● O άνθρακας πρέπει να είναι συμπαγής και οι πόροι του (από όπου και μόνο θα περνάει το νερό) να είναι μικρότεροι από μισό εκατομμυριοστό του μέτρου (< 0,5 μm).
● Το φίλτρο άνθρακα δεν κάνει απολύμανση, ούτε αλλάζει την οξύτητα του νερού (δηλαδή το pH).
● Το φίλτρο πρέπει να απαλλάσσει το νερό από οσμές, κολοβακτηρίδια, και πλήρως από το χλώριο.
● Καλό είναι να ζητούμε πιστοποιητικά καταλληλότητας, έστω και αν αυτά χορηγούνται μόνο από αρμόδιες αρχές ξένων χωρών, όπου τηρούνται αυστηρότερα οι προδιαγραφές ασφαλείας.

Η αμφίβολη γοητεία του μαγνήτη

Τις περισσότερες φορές τα φίλτρα του νερού συνοδεύονται και από κάτι άλλο, για να μην κάθεται στο εσωτερικό των σωληνώσεων ίζημα, με τελικό αποτέλεσμα να φράζουν εξαιτίας της περιεκτικότητας του νερού σε ανθρακικό ασβέστιο. Στη μία περίπτωση, αυτό το «κάτι άλλο» είναι μαγνήτες σε σχήμα δαχτυλιδιού που περιβάλλουν το σωλήνα του νερού. Στην άλλη περίπτωση, είναι μια συσκευή με ηλεκτρομαγνήτες, η οποία αναγκαστικά πρέπει να είναι μόνιμα συνδεδεμένη σε πρίζα ρεύματος και δημιουργεί μαγνητικά πεδία ανάλογα με τη συχνότητα του ρεύματος που περνάει. Και στις δύο περιπτώσεις, το νερό περιέχει άλατα, όπως αυτά του ασβεστίου κυρίως, που διίστανται, δηλαδή χωρίζονται τα συστατικά τους σε δύο μέρη, ένα φορτισμένο θετικά και ένα αρνητικά. Αυτό όμως κάνει το νερό κατά κάποιον τρόπο, καθώς ρέει με τα φορτισμένα του συστατικά, να συμπεριφέρεται σαν ηλεκτρικό ρεύμα. Εμφανίζεται, λοιπόν, αντίστοιχα ένα ρεύμα εξ επαγωγής, γίνεται στο νερό κάτι σαν μια μικροηλεκτρόλυση, με αποτέλεσμα τελικά τα φορτισμένα σωματίδια του ασβεστίου να προσκολλώνται όχι στα τοιχώματα του σωλήνα, αλλά σε άλλα, κινούμενα φορτισμένα σωματίδια, και έτσι να διατηρούνται σε μια αέναη αιώρηση μέχρι να καταλήξουν εκτός του εσωτερικού δικτύου των σωλήνων του σπιτιού. Το κακό με τις μαγνητικές αυτές συσκευές είναι ότι σε ένα συγκριτικό έλεγχο που έγινε από το Γαλλικό Τεχνικό Επιμελητήριο, από τις 47 συσκευές που ελέγχθηκαν πριν από κάποια χρόνια, οι 18 μείωσαν τις εναποθέσεις ασβεστίου στα τοιχώματα, 11 δεν έκαναν τίποτα και 18 αύξησαν τις εναποθέσεις (!). Άρα, η χρησιμότητα των μαγνητικών συσκευών είναι αμφίβολη.

Βαρέα και... ανθυγιεινά

Τα λεγόμενα βαρέα μέταλλα είναι όσα έχουν πυκνότητα τουλάχιστον πέντε φορές μεγαλύτερη από αυτήν του νερού. Ιδιαίτερα επικίνδυνα είναι ο μόλυβδος, ο υδράργυρος, το κάδμιο και το χρώμιο. O μόλυβδος και ο υδράργυρος δημιουργούν ενώσεις που ονομάζονται σουλφίδια και έχουν την κακή... συνήθεια, όταν συναντούν τα πολύτιμα για τον άνθρωπο ένζυμα, να μπλοκάρουν ένα τμήμα τους και να μην τα αφήνουν να δράσουν όπως πρέπει. Το κακό είναι ότι και ο υδράργυρος και ο μόλυβδος έχουν την τάση να συσσωρεύονται στον οργανισμό και αν είναι σε ποσότητες μεγαλύτερες από αυτές που μπορεί να αποβάλει κάθε ημέρα το σώμα μας, τότε τα υπολείμματα δρουν στον εγκέφαλο αρκετά ύπουλα, αφού εμφανή συμπτώματα γίνονται αντιληπτά μετά από 15 ημέρες αφότου άρχισε η δράση τους. Τέτοια συμπτώματα είναι η απώλεια της αίσθησης της ισορροπίας, της όρασης και της ακοής.

Επιπλέον, το κάδμιο οδηγεί σε απώλεια του ασβεστίου από τα κόκαλα, πόνους στο υπογάστριο, εμετούς και διάρροια. Το κακό είναι ότι και ελαφρά μέταλλα, όπως το βηρύλλιο, με τις αυξημένες ποσότητες που τα συναντούμε καθημερινά, έγιναν πλέον επικίνδυνα για την υγεία, ενώ το αρσενικό, που δεν είναι καν μέταλλο, επίσης μπλοκάρει τη δράση των ενζύμων και είναι καρκινογόνο.
15
Φροντίστε το φίλτρο που θα αγοράσετε να έχει την ένδειξη NSF. Αυτό θα σημαίνει ότι τηρεί κάποιες βασικές προδιαγραφές που το κατατάσσουν στα αξιόλογα προϊόντα. Το παρακάτω άρθρο εξηγεί περισσότερο τι σημαίνει η πιστοποίηση NSF και πώς προστατεύει τον καταναλωτή.

Quote
Το πρότυπο NSF στην υπηρεσία των καταναλωτών

Σήμερα, υπάρχουν πάνω από 517 διαφορετικές μάρκες φίλτρων στην αγορά και υπάρχει σύγχυση στους καταναλωτές. Η βιομηχανία έχει κατά μεγάλο βαθμό εναρμονιστεί με οργανισμούς όπως η Water Quality Association (WQA) η οποία είναι αναγνωρισμένη. Δεδομένου ότι τα περισσότερα από τα μέλη WQA είναι στην στον χώρο της ψύξης και αποσκλήρυνσης του νερού της αγοράς, μέχρι πρόσφατα δεν έχουν ακόμα υπάρξει βαθμολογίες των καταναλωτών και την προστασία των συστημάτων πόσιμου νερού.

Το 1991, το εθνικό ίδρυμα υγιεινής στις ΗΠΑ, διαπιστεύτηκε από το American National Standards Institute (ANSI) και το RVC, το αντίστοιχο του ANSI στην Ευρώπη. Το NSF International είναι ένας ανεξάρτητος, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με προδιαγραφές για την ανάπτυξη και πιστοποίηση προϊόντων. Αυτός ο οργανισμός είναι υπεύθυνος για τον τομέα του καταναλωτή, σε ό,τι αφορά τον ρυθμιστικό και κατασκευαστικό τομέα. Το NSF International διατηρεί ένα εθελοντικό πρόγραμμα πιστοποίησης για εξοπλισμό σε εφαρμόσιμες ANSI/NSF προδιαγραφές. Αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει ό,τι εξοπλισμός χρησιμοποιείται για παρασκευή φαγητού και αποθήκευσης, συμπεριλαμβανομένων των συστημάτων πόσιμου νερού.

Το NSF International ελέγχει τα προϊόντα ως μέρος του προγράμματος πιστοποίησης για να διαβεβαιώσει ότι δεν υπάρχει διαρροή χημικών σε επίπεδα πάνω από αυτά που έχουν συσταθεί με τα πρότυπα των κανονισμών. Κάτω από τις κατευθυντήριες γραμμές των υλικών, αυτό περιλαμβάνει όλα τα συστατικά των προϊόντων (βίδες, σφραγίδες νεοπρενίου, σωλήνες κλπ). Σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές των δομών, αυτό περιλαμβάνει ότι όλες οι μονάδες δεν θα σπάσουν, δεν θα αποσυντεθούν κλπ. Οι κατευθυντήριες γραμμές των δομών και υλικών είναι ουσιαστικά οι ελάχιστες απαιτήσεις που πρέπει να έχουν τα προϊόντα για να πιστοποιηθούν.

Τα NSF International πρότυπα πόσιμου νερού είναι αναγνωρισμένα από τα αμερικανικά πρότυπα ως συσκευές για επεξεργασίας νερού στο σημείο χρήσης (POU), και το πρόγραμμα πιστοποίησής τους αναγνωρίζεται ως σήμα κατατεθέν στην Βόρεια Αμερική. Στην πραγματικότητα οι περισσότερες πολιτείες χρησιμοποιούν τα NSF International ως χαρακτηρισμό συν τους δικούς τους ελέγχους που καθορίζουν ποιοι από μεμονωμένους κατασκευαστές μπορούν να διεκδικήσουν για τα φίλτρα τους που πωλούνται στο κράτος.

Για παράδειγμα η πολιτεία της Καλιφόρνια είναι μία από τις πιο δύσκολες πολιτείες για πώληση γιατί πολλά φίλτρα δεν πωλούνται σε αυτήν. Τα πρότυπα βασίζονται σε εξωφρενικές απαιτήσεις απόδοσης που είναι ανεξέλεγκτα. Οι πιο γνωστές εταιρίες επενδύουν πολλά χρήματα ώστε να «πιάσουν» τους χαρακτηρισμούς (ratings) επειδή αναγνωρίζουν την αξιοπιστία που τους χορηγείται εφόσον το φίλτρο τους μετρά ποιοτικά. Επομένως προσπαθούν να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερη τεκμηρίωση.

Το NSF International έχει 6 πρότυπα για τα φίλτρα πόσιμου νερού, συμπεριλαμβανομένων των προτύπων 42, 53, 58 (μονάδες αντίστροφης όσμωσης) και 55 (μονάδες υπεριώδους ακτινοβολίας). Το μεγαλύτερο μέρος των φίλτρων είναι πιστοποιημένα σύμφωνα με τα ακόλουθα πρότυπα:

- Standard 42: Αισθητικό αποτέλεσμα: Αυτό καλύπτει γεύση, οσμή και αφαίρεση χλωρίου και περαιτέρω διαιρείται σε υποκατηγορία ανάλογα με το ποσοστό αφαίρεσης δηλαδή:
Class I: 75% ή περισσότερο αφαίρεση χλωρίου
Class II: 50% - 74% αφαίρεση χλωρίου
Class III: 25% - 49% αφαίρεση χλωρίου

- Standard 53: Επιπτώσεις στην υγεία: Αυτή η κατηγορία καλύπτει κάθε μόλυνση, με πολλές από αυτές όπως μόλυβδος και αμίαντος, όντας πολύ δύσκολο να απομακρυνθούν λόγω του μεγέθους ή της χημικής σύστασης. Οι ουσίες αυτές ελέγχονται προσωπικά από τον καθένα με κάθε τεστ σε διαφορετικό κόστος:
Χημικά (VOC’s THM’s)
Φυτοφάρμακα
Ζιζανιοκτόνα
Κύστες (Γιάρδια, Κρυπτοσπορίδιο)
Θολερότητα
Μόλυβδος
Αμίαντος
Ραδόνιο

Η μέθοδος στην οποία τα φίλτρα ελέγχονται είναι να ελέγχονται για περισσότερο από 99,9% μείωση μίας ουσίας (για παράδειγμα μόλυβδο) για την διπλάσια ανοχή του φίλτρου. Για παράδειγμα εάν ένα φίλτρο έχει ονομαστική τιμή 500 γαλόνια (1892 λίτρα) από την NSF International αυτό σημαίνει ότι απομάκρυνε μόλυβδο κατά 99,9% για 1000 γαλόνια (3785 λίτρα). Υπό αυτή την έννοια, οι καταναλωτές είναι απόλυτα προστατευμένοι για οποιαδήποτε περίπτωση νερού όντας ελεγμένη η μονάδα και συντηρητικά εκτιμημένη η αναμενόμενη απόδοσή της.

Η NSF δεν βαθμολογεί ή συγκρίνει ένα φίλτρο με ένα άλλο. Απλώς πιστοποιεί ότι το προϊόν που έχει την σφραγίδα NSF πληροί τις ελάχιστες προϋποθέσεις των εφαρμοζόμενων ANSI/NSF προτύπων. Το NSF επίσης πιστοποιεί ότι ο κατασκευαστής συμφωνεί να συμμορφώνεται με τις γραπτές πολιτικές του NSF. Στην Καλιφόρνια δέχονται και άλλα αποτελέσματα από ελέγχους, όμως το NSF International είναι μία πιο ολοκληρωμένη πηγή για συγκρίσεις, και λόγω τούτου, από τον Οκτώβριο του 1992 όλα τα φίλτρα που έχουν πουληθεί στην πολιτεία της Καλιφόρνια πρέπει να φέρουν την ένδειξη του NSF. Όποιο προϊόν δεν φέρει την ένδειξη απαγορεύεται να πωλείται.

πηγή: Ηλίας Παπαποστόλου MSc technologianerou.blogspot.com
16
Quote
Γιατί το απεσταγμένο νερό δεν είναι πόσιμο;

Ποιές είναι οι διαφορές του πόσιμου νερού (της βρύσης) από το απεσταγμένο νερό;
Το πόσιμο νερό περιέχει θρεπτικά άλατα όπως άλατα ασβεστίου, μαγνησίου, νατρίου και καλίου τα οποία είναι απαραίτητα για τον οργανισμό, και ίσως βαρέα μέταλλα, βακτήρια κ.α. Το απεσταγμένο νερό είναι το νερό που προέρχεται μετά από απόσταξη. Δηλαδή, θερμαίνοντας το νερό στο σημείο βρασμού του, απομακρύνονται οι χημικές ουσίες που βράζουν σε χαμηλότερη θερμοκρασία και οι ουσίες που παραμένουν στη φιάλη αφότου το νερό έχει εξατμιστεί. Έτσι, το νερό που εξατμίζεται, ψύχεται και ξανασυλλέγεται έχει υψηλότερη καθαρότητα από το αρχικό υγρό. Απεσταγμένο νερόβάζουμε στο σίδερο ή στα ψυγεία διότι δεν περιέχει καθόλου άλατα που μπορούν να προκαλέσουν προβλήματα στα μηχανήματα με την πάροδο του χρόνου.

Όμως, πολύς κόσμος θεωρεί ότι το απεσταγμένο νερό είναι και πόσιμο και κάνει και καλό μάλιστα. Οι απόψεις διίστανται, αν και το μεγαλύτερο ποσοστό επιστημόνων ισχυρίζεται ότι αν το απεσταγμένο νερό πίνεται συστηματικά είναι επιβλαβές για την υγεία. Γιατί;

Ας δούμε αρχικά πως δουλεύει ο ανθρώπινος οργανισμός...

Η ισορροπία των αλάτων στο σώμα μας διατηρείται μετο φαινόμενο της διάχυσης και της ώσμωσης. Διάχυση συμβαίνει όταν τα μόρια(στην περίπτωσή μας άλατα)μεταφέρονται από περιοχές υψηλής συγκέντρωσης μορίων σε περιοχές χαμηλής συγκέντρωσης. Για παράδειγμα, μετά από ένα γεύμα, το στομάχι μας έχει μεγαλύτερη συγκέντρωση αλάτων συγκρινόμενη με αυτή στους ιστούς και στο αίμα. Έτσι λοιπόν, τα άλατα μεταφέρονται από το στομάχι, στους ιστούς, στο αίμα και στο έντερο (ποσότητα που είναι αναγκαία). Και έπειτα η περίσσεια αλάτων θα διαπεραστεί από τα νεφρά και θα αποβληθεί στα ούρα. Ώσμωση είναι το φαινόμενο κατά το οποίοη ημιπερατή μεμβράνη των κυτταρικών τοιχωμάτων επιτρέπει μόνο τη δίοδο των μορίων νερού.

Από την άλλη πλευρά, το απεσταγμένο νερό (που δεν περιέχει τίποτα άλλο, εκτός από νερό!) θα τραβήξει το αλάτι έξω από τους ιστούς, διότι τώρα η χαμηλότερη συγκέντρωση άλατος είναι στο νερό.Επίσης, λόγω του φαινομένου της ώσμωσης, θα εισέλθει πολύ νερό στα κύτταρα, ώστε να ισορροπήσει τη διαφορά συγκέντρωσης των αλάτων, με αποτέλεσματα ερυθρά αιμοσφαίρια να τείνουν να σπάσουν, επειδή δεν μπορούν να ανεχθούν μια μεγάλη αλλαγή στην τονικότητα. Συνεπώς, μερικά ερυθρά αιμοσφαίρια πεθαίνουν.

Επίσης, το απεσταγμένο νερό όταν έρχεται σε επαφή με τον αέρα τείνει να αντιδρά με το διοξείδιο του άνθρακα και να γίνεται όξινο (μπορεί να φτάσει και pH~4).Η χημεία του σώματος μας πρέπει να διατηρείται αυστηρά και μονίμως σε ελαφρώς αλκαλικό περιβάλλον. Τα επίπεδα pH του αίματος μας θα πρέπει να κυμαίνονται μεταξύ 7.35 και 7.45 για μπορέσουμε να διατηρηθούμε στη ζωή.Όταν κάποιος πιεί απεσταγμένο νερό, το σώμα γίνεται όξινο αντί για αλκαλικό (pH>7). Όμως τα κύτταρα του σώματος δεν μπορούν να επιβιώσουν σε όξινο περιβάλλον και έτσι ο οργανισμός γίνεται πιο επιρρεπής στην οστεοπόρωση, υποθυρεοειδισμό, στεφανιαία αρτηριακή νόσο, αύξηση της πίεσης, οξίνιση του αίματος και κινδυνεύει με θάνατο.

Ο κόσμος πίνει απεσταγμένο νερό για να αποφύγει την κατάποση βαρέων και τοξικών μετάλλων που μπορεί να περιέχονται στο κανονικό νερό και επίσης για να διώξει όλα τα τοξικά στοιχεία που μπορεί να είναι συσσωρευμένα στον οργανισμό. Παρ'όλα αυτά, πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εξαλείφονται και τα στοιχεία που είναι απαραίτητα για την επιβίωσή του. Καταλήγοντας, θα μπορούσα να ισχυριστώ ότι κατάποση απιονισμένου νερού κατά τη διάρκεια μιας βδομάδας δεν είναι μοιραία, καθώς είναι ένα μέσο αποτοξίνωσης, αλλά ποτέ για περισσότερο χρονικό διάστημα!
πηγή: chemistry1.webnode.fr
17
Αφού τακτοποιήσαμε τους "βιαστικούς" που ενδιαφέρονται κυρίως για συγκεκριμένες προτάσεις, θα παραθέσω πιο αναλυτικές πληροφορίες, για όσους ενδιαφέρονται να μάθουν περισσότερα. Ξεκινάμε από τα προβλήματα του νερού και μετά θα δούμε λεπτομερώς τους διαθέσιμους τρόπους φίλτρανσής του.

Quote
Τα προβλήματα του πόσιμου νερού

ΧΛΩΡΙΟ Η πειραματική χρήση του χλωρίου ξεκίνησε το 1890 για να καταπολεμήσει αρρώστιες όπως χολέρα και τύφο. Σύντομα κέρδισε ευρεία αποδοχή λόγω του χαμηλού κόστους και άμεσης αποτελεσματικότητας στο να «σκοτώνει» οτιδήποτε επικίνδυνο μικρόβιο στο νερό. Το χλώριο επέτρεψε στα πληθυσμιακά κέντρα να ξεπηδούν και να ευδοκιμήσουν χωρίς επιδημικές εξάρσεις.

Το πρόβλημα με το χλώριο είναι ότι είναι ένα γνωστό δηλητήριο και η ασφάλεια πίνοντας χλωριωμένο νερό μακροπρόθεσμα (σε όλη τη διάρκεια ζωής μας) είναι αβέβαιη. Επίσης, το χλώριο αντιδρά με το νερό και τη σάπια οργανική ύλη όπως φύλλα, ιζήματα κλπ για να δημιουργήσει μία οικογένεια από χημικά ονόματι τριαλογονομεθάνια ή THM’s, τα οποία περιλαμβάνουν χημικά όπως φορμαλδεΰδη και φορμαλίνη και είναι και τα δύο εξαιρετικά καρκινογόνες ενώσεις ακόμα και σε μικρές ποσότητες.

ΧΛΩΡΑΜΙΝΗ Η χλωραμίνη είναι μία άλλη ουσία που χρησιμοποιείται σήμερα σε μεγαλύτερους δήμους (όπως π.χ. Los Angeles, ΗΠΑ). Σε δίκτυα όπου τα επίπεδα χλωρίου είναι στα ανώτατα υψηλά όρια αλλά ακόμα απαιτείται μεγαλύτερη απολύμανση, η δημόσια Υπηρεσία θα προσθέσει ένα μίγμα χλωρίου / αμμωνίας. Η χλωραμίνη παρουσιάζεται ως εντελώς ασφαλής αλλά με την αποποίηση ευθύνης του να μην χρησιμοποιείται επεξεργασμένο νερό με χλωραμίνη στα ζώα ή στα ενυδρεία (σκοτώνει τα ψάρια)!

ΒΑΚΤΗΡΙΑ Εάν είστε σε ένα δημοτικό σύστημα όπου το νερό χλωριώνεται με χλώριο ή χλωραμίνη, θεωρητικά είστε προστατευμένοι από βακτήρια. Παρόλα αυτά εάν η χλωρίωση είναι ελλιπής από τη δημοτική πηγή στη βρύση σας, τα βακτήρια μπορούν να μολύνουν εκ νέου το νερό οπουδήποτε μέσα στο δίκτυο ύδρευσης. Το σύστημα σωληνώσεων – ακόμα και μέσα στο δίκτυο του σπιτιού σας – ενδέχεται να αναπτύξει βακτήρια μέσα του και συμβαίνει όλη την ώρα.

Αν βρίσκεστε σε μία πηγή ή πηγάδι χωρίς χλωρίωση, τότε είστε ευάλωτοι σε βακτηριδιακή μόλυνση. Ακόμα και οι πιο καθαρές πηγές δεν μπορούν να αποφύγουν τις πρόσκαιρες μολύνσεις από ζώα που είτε πεθαίνουν είτε αφοδεύουν στην πηγή, ή από γειτονικές μολύνσεις (όπως σηπτικές δεξαμενές) που ταξιδεύουν από έναν παρακείμενο υδροκρίτη για να μολύνουν την πηγή. Επίσης, οι σωλήνες είναι πηγή βακτηρίων.

Πολύς κόσμος κάνει περιοδικούς ελέγχους στα πηγάδια ή τις πηγές και βασίζεται σε αυτή τη μέθοδο για να πειστεί ότι έχει καλό νερό. Αυτό που δεν αντιλαμβάνεται είναι ότι υπάρχουν μερικά προβλήματα με τις χημικές αναλύσεις (tests).

Πρώτον, τα test αυτά είναι καλό όταν γίνονται την ώρα που λαμβάνεται το δείγμα. Τα βακτήρια μπορούν να αποκτήσουν ουσίες, αν είναι κατάλληλες οι συνθήκες, που δυνητικά συμβαίνουν ώρες, μέρες ή εβδομάδες αφού έχει γίνει ο έλεγχος (test) και ως αποτέλεσμα παραμένουν απαρατήρητα. Άλλη περιστασιακή μόλυνση μπορεί να συμβεί από ζωικούς ή ανθρώπινους παράγοντες, τους οποίους το test δεν εντόπισε γιατί το δείγμα πάρθηκε προτού γίνει η μόλυνση.

Δεύτερον, το test είναι ακριβό, εξαρτάται τι ελέγχεται. Τα βασικότερα test καλύπτουν βακτήρια (όπως E.Coli), επίπεδα ιζημάτων και αποσυντιθέμενη οργανική ύλη και ποσότητες από συνολικά διαλυμένα στερεά (επίπεδα ορυκτών όπως ασβέστιο, μαγνήσιο, σίδερο, θείο, κλπ). Με κάθε extra παράμετρο στο test η τιμή ανεβαίνει. Μόλυβδος, αμίαντος και συγκεκριμένα χημικά πρόσμικτα είναι πιο δύσκολα και πιο ακριβά να εξεταστούν (βαρέα μέταλλα).

ΜΟΛΥΒΔΟΣ Ο μόλυβδος είναι μία συσωρευτική τοξίνη η οποία παραμένει μόνιμα στον ιστό, ειδικά στον ιστό του μυαλού. Επίσης επηρεάζει το ατομικό βάρος ενός ατόμου. Ενώ ένας ενήλικας εκτεθειμένος στο μόλυβδο μπορεί να απομακρύνει τις τοξικές του συνέπειες για κάποιο διάστημα, δεν ισχύει το ίδιο για τα παιδιά τα οποία αναπτύσσουν γρήγορες και συχνά μόνιμες βλάβες στο μυαλό τους.

Οι μολύβδινες σωληνώσεις και οι συγκολλήσεις μολύβδου στο δίκτυο ύδρευσης είναι οι βασικές αιτίες μόλυνσης του νερού από μόλυβδο. Η Boston Globe εκτιμά ότι το 98% από όλα τα σπίτια έχουν μόλυβδο στο δίκτυο σωληνώσεών τους. Σπίτια ηλικίας πάνω από 20ετία και λιγότερο από πέντε χρόνια τίθενται περισσότερο σε ρίσκο. Επίσης, κατοικίες σε περιοχές από μαλακό (χαμηλά επίπεδα ορυκτών) νερό έχουν τάση να σκουριάζουν πιο εύκολα τον μόλυβδο μέσα από τις σωληνώσεις.

ΑΜΙΑΝΤΟΣ Ο αμίαντος είναι ένα ακόμα δυνητικό καρκινογόνο στοιχείο που μπορεί είτε να εμφανιστεί από το νερό με φυσικό αμίαντο (όπως σε περιοχές όπου υπάρχει αρκετός ελικοειδής βράχος) ή από αμιαντοσωλήνες. Χιλιάδες χιλιόμετρα από αυτούς τους σωλήνες έχουν τοποθετηθεί σε όλη την Αμερική στη δεκαετία του 1950 και δεν έχουν ακόμα αντικατασταθεί. Το ίδιο συμβαίνει και σε ελληνικά υδραγωγεία.

Ο αμίαντος είναι τόσο μικρός κόκκος που είναι ανέφικτος να απομακρυνθεί στα διυλιστήρια (κεντρικές μονάδες επεξεργασίας). Είναι απαγορευτικά ακριβή η κατασκευή μίας τέτοιας μονάδας απομάκρυνσης αμιάντου και θα έφραζε την κεντρική μονάδα επεξεργασίας νερού μέσα στα 5 έτη λειτουργίας της.

ΧΗΜΙΚΗ ΜΟΛΥΝΣΗ Τα χημικά είναι στο μεγαλύτερο μέρος τους άοσμα, άχρωμα και άγευστα, οπότε και μη ανιχνεύσιμα. Το χλώριο είναι το πιο κυρίαρχο χημικό συστατικό στο νερό μας. Κάποια από τα πιο επικίνδυνα χημικά εμφανίζονται μόνο ως ίχνη (μέρη στο δισεκατομμύριο) αλλά είναι υψηλά τοξικά ακόμα και σε αυτά τα επίπεδα. Οι πηγές μόλυνσης είναι συνήθως βιομηχανικές ή εμπορικές όπως διαρροή υπογείων δεξαμενών αποθήκευσης για βενζίνη ή βιομηχανικούς διαλύτες όπως τα TCE (τριχλωροαιθάνια). Αυτές οι τοξίνες που διαρρέουν καταλήγουν στα υπόγεια νερά ή στο δίκτυο ύδρευσης του δήμου μέσα από ρωγμές στις κεντρικές σωληνώσεις. Η μεγαλύτερη οικογένεια από αυτά τα τοξικά είναι οι πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC’s) συμπεριλαμβανομένων διαφόρων πλαστικών και προϊόντων βενζίνης / πετρελαίου.

Επόμενα είναι η παρασιτική ομάδα όπως η διοξίνη (2-4 D) και η λινδάνη (εξαχλωριδική βενζίνη) που χρησιμοποιείται ως αποφυλλωτική στη σύγχρονη λειτουργία καταγραφής και συναντάται σε πολλές άγριες και αγροτικές περιοχές. Μαζί με τα παράσιτα εμφανίζεται και μία παρασιτική ομάδα όπως το DDT (διχλωρο-διφαινυλυτριχλωροαιθάνιο) και άλλα τοξικά τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για απεντομώσεις και έλεγχο.

Επίσης, τα THM’s (τριαλογομεθάνια) που αναφέρθηκαν πιο πάνω είναι μία μεγάλη πηγή μόλυνσης εξαιτίας της ποσότητας χλωρίωσης σε εθνικό επίπεδο. Είναι μία ξεχωριστή κατηγορία των χημικών από το ίδιο το χλώριο.

ΚΥΣΤΕΣ Η τελευταία αυτή κατηγορία συμπεριλαμβάνει μικροσκοπικούς σκώληκες, παράσιτα και πρωτόζωα. Οι μεγαλύτεροι παραβάτες είναι η γιάρδια και το κρυπτοσπορίδιο που κυρίως προκαλούν διάρροια, αφυδάτωση, εντερικές διαταραχές, ακόμα και θάνατο σε ανθρώπους με εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Οι ειδικοί στο νερό εκτιμούν ότι πάνω από 63% του προβλήματος του νερού στις ΗΠΑ σήμερα είναι αποτέλεσμα της γιάρδια και κρυπτοσποριδίου.

Η γιάρδια έχει μέγεθος 7-14 μm σε μέγεθος και το κρυπτοσπορίδιο 3-5 μm. Όταν το περιβάλλον γίνεται αφιλόξενο (όπως η ύπαρξη χλωρίου και η απουσία νερού), τότε και τα δύο παράσιτα μπορούν να λάβουν κυστική μορφή (όπως ένα σκληρό, στρογγυλό, αδιαπέραστο αυγό). Η μορφή της κύστης είναι ανθεκτική στο χλώριο και πολύ ισχυρή για να σκοτώσει.

Οι δήμοι είναι ανήμποροι να απομακρύνουν ολοκληρωτικά αυτές τις κύστες. Οι κύστες έχουν βρεθεί στα πιο μεγάλα δίκτυα ύδρευσης στις ΗΠΑ. Στο Milwaukee της πολιτείας Wisconsin υπήρξε ένα τεράστιο ξέσπασμα από κρυπτοσπορίδιο το 1993 το οποίο σκότωσε πάνω από 100 ανθρώπους. Το San Francisco της πολιτείας California έχει επανειλημμένα ελεγχθεί ως θετικό για γιάρδια και για το χλωριωμένο του νερό που «ταξίδεψε» εκατοντάδες χιλιόμετρα από τα βουνά Sierra.

Διαθέσιμες Τεχνικές Φίλτρανσης Νερού

Υπάρχουν 4 με 5 γενικές μορφές τεχνολογίας καθαρισμού νερού διαθέσιμες:

ΚΟΚΚΩΔΗΣ ΕΝΕΡΓΟΣ ΑΝΘΡΑΚΑΣ

Ο άνθρακας είναι μία ουσία που έχει μια μεγάλη ιστορία και χρησιμοποιείται για να απορροφά προσμείξεις και είναι από τα πιο ισχυρά απορροφητικά στον άνθρωπο. Μία λίβρα άνθρακα (0,45 kg) αναπτύσσεται σε μία επιφάνεια 125 στρεμμάτων και μπορεί να απορροφήσει χιλιάδες διαφορετικά χημικά. Για αιώνες, τα ιστιοφόρα τον χρησιμοποιούσαν για να αποθηκεύουν το πόσιμο νερό για μεγάλα ταξίδια. Ο άνθρακας χρησιμοποιείται ευρέως ως ένα αποτελεσματικό αντίδοτο για κατάποση δηλητηρίων.

Ο ενεργός άνθρακας είναι άνθρακας ο οποίος έχει ελαφρώς θετικό ηλεκτρικό φορτίο προστεθειμένο, κάνοντάς τον ακόμα πιο ελκυστικό στα χημικά και τις προσμείξεις. Ο «χύμα» κοκκώδης ενεργός άνθρακας (GAC) χρησιμοποιείται εκτενώς στα περισσότερα από τα φίλτρα νερού που συναντάμε σήμερα. Τα περισσότερα από αυτά τα φίλτρα έχουν διαβαθμίσεις όπως απλώς γεύσης και οσμής ή ως προ-φίλτρα σχεδιασμένα να απομακρύνουν αρχική βρωμιά, πέτρες, ιζήματα κλπ. Πολύ λίγα από αυτά τα GAC φίλτρα είναι αποτελεσματικά σε αληθινό καθαρισμό (δηλαδή αφαίρεση ουσιών ανησυχητικών για την υγεία). Παρακάτω κάποια προβλήματα:

- Διοχέτευση: Όταν το νερό εξαναγκάζεται να περάσει από ένα υπόστρωμα από GAC (που έχει την σύσταση της άμμου ή κατακάθια καφέ), παίρνει τη διαδρομή της ελάχιστης αντίστασης και πραγματοποιεί τα δικά του κανάλια μέσα από το GAC στο φίλτρο. Αυτό σημαίνει ότι το νερό κατά την φίλτρανση δεν έρχεται σε επαφή με το GAC αρκετό χρόνο ώστε να αφήσει την πλήρη απορρόφηση των προσμείξεων. Πολλές προσμείξεις διαπερνούν μαζί με το «καθαρό» νερό.

- Ανάπτυξη βακτηρίων: Όταν το νερό περάσει μέσα από το GAC, μερικά βακτήρια επίσης παγιδεύονται στο υπόστρωμα. Το πρόβλημα είναι ότι αυτά τα παγιδευμένα βακτήρια πολλαπλασιάζονται γονίμως στο ζεστό, υγρό, οξυγονομένο περιβάλλον ανάμεσα στους κόκκους του GAC. Επείδη το GAC είναι χύμα, δεν υπάρχει φράγμα να κρατήσει οποιαδήποτε βακτήρια που αναπτύσσονται μέσα στο φίλτρο από το να ωθούνται προς τα έξω με το νερό. Υπάρχουν εκτενείς χημικές αναλύσεις που έδειξαν ότι μερικά φίλτρα έχουν χιλιάδες περισσότερα βακτήρια που βγαίνουν έξω από αυτά από ό,τι αυτά που μπήκαν αρχικά στο φίλτρο! Κάποιες εταιρίες προσθέτουν νιτρικό άργυρο, ένα γνωστό δηλητήριο στο GAC για να κρατήσει τον πολλαπλασιασμό βακτηρίων χαμηλά, αλλά αυτή η μέθοδος έχει περιορισμένη αποτελεσματικότητα. Υπάρχουν ακόμα σοβαρές ερωτήσεις περί αρνητικών επιπτώσεων στην υγεία από τον ίδιο τον νιτρικό άργυρο!

- Η αποτελεσματικότητα μειώνεται τάχιστα: Επειδή η ποσότητα του GAC είναι συνήθως η ελάχιστη στα πιο πολλά φίλτρα GAC, σύντομα γίνονται κορεσμένα με την κανονική οικιακή χρήση. Τα φίλτρα πρέπει να αλλάζουν συχνά, πράγμα που επίσης προσθέτει σε βάρος των φίλτρων συντήρησης.


ΑΠΟΣΤΑΞΗ

Η απόσταξη είναι μία ακριβή διαδικασία που ζεσταίνει το νερό σε σημείο ατμού και υποβοηθά στο να απομακρύνει κάποιες προσμείξεις από το νερό. Η θεωρία είναι ότι η χημική μόλυνση και οι υπόλοιπες προσμείξεις θα εξατμιστούν και θα διαχωριστούν από το εξατμισμένο νερό. Το επεξεργασμένο νερό μετά περνάει σε μία δεξαμενή και το πόσιμο νερό λαμβάνεται από εκεί όταν απαιτείται. Η διαδικασία αυτή απαιτεί ηλεκτρική ενέργεια και αρκετό νερό, αφού ξοδεύει λίτρα από νερό για κάθε λίτρο που παράγεται.

Η απόσταξη χρησιμοποιείται σε σπάνιες περιπτώσεις όπου μεγάλες ποσότητες από ιχνοστοιχεία (όπως ασβέστιο, μαγνήσιο κλπ) πρέπει να απομακρυνθούν από το νερό για να βελτιωθεί η γεύση. Κάποιοι άνθρωποι περιοδικά πίνουν νερό χωρίς μέταλλα (όχι μεταλλικό νερό) για συγκεκριμένες θεραπείες όπως η διάλυση της πέτρας των νεφρών. Παρόλα αυτά, το μεταλλικό νερό (ελαφρύ) είναι επιβλαβές στην υγεία των κοκάλων, τα δόντια και τους ιστούς εάν πίνεται για μεγάλο χρονικό διάστημα. Ένα τέτοιο μαλακό νερό ονομάζεται «επιθετικό» νερό από την EPA λόγω της ικανότητάς του να περάσει από τα ορυκτά, μέταλλα ή άλλη υλικά από οτιδήποτε αγγίξει ή περάσει από πάνω.

Άλλα προβλήματα με την απόσταξη είναι:

- Συντήρηση: Οι μονάδες απαιτούν περιοδική και εκτενή συντήρηση στις σωληνώσεις που συνήθως μπορούν να γίνουν μόνο στο εργοστάσιο.
- Δεξαμενή αποθήκευσης: Όλοι οι αποστακτήρες απαιτούν την χρήση δεξαμενής αποθήκευσης του επεξεργασμένου νερού, «προσκαλώντας» πιθανή επαναμόλυνση και ανάπτυξη βακτηρίων στην δεξαμενή.
- Ελλιπής καθαρισμός: Η απόσταξη δεν είναι αποτελεσματική στο να απομακρύνει τις πτητικές οργανικές ενώσεις (VOC’s) γιατί πολλά από αυτά συμπυκνώνονται εκ νέου σε υγρή μορφή όπως κάνει το νερό. Για αυτό το λόγο, ο αποστακτήρας συνήθως συνδυάζεται με φίλτρο κοκκώδη ενεργό άνθρακα για να απομακρύνει επιπλέον χημικά που γλιστράνε ανάμεσα.
- Μόλυνση περιβάλλοντος: Σε κάποιες περιπτώσεις, οι αποστακτήρες έχουν διώξει εξατμισμένες προσμείξεις στον περιβάλλοντα αέρα του νοικοκυριού.
- Ενόχληση: Με τους περισσότερους αποστακτήρες, ο ιδιοκτήτης πρέπει να περιμένει οκτώ ώρες για να πάρει 7,5 λίτρα πόσιμου νερού.


ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΗ ΟΣΜΩΣΗ

Η αντίστροφη όσμωση, ή αλλιώς RO, είναι μία άλλη διαδικασία διαχωρισμού που χρησιμοποιεί μία ημιπερατή μεμβράνη. Αυτή η μεμβράνη αφήνει τα σωματίδια συγκεκριμένης διάστασης ή μικρότερης να περάσουν και κρατάει πίσω μεγαλύτερης διάστασης σωματίδια.

Όπως με την απόσταξη, υπάρχει μικρή περίπτωση κάποιες προσμείξεις να περάσουν από τη μεμβράνη με τα μόρια του νερού, οπότε ένα φίλτρο GAC προστίθεται στο τέλος της επεξεργασίας για να τις συλλάβει. Τα συστήματα RO απορρίπτουν 11,35 στα 37,85 λίτρα νερό για κάθε λίτρο που παράγεται. Επίσης, όπως στην απόσταξη, το νερό από RO είναι ουσιαστικά μη-μεταλλικό οπότε δεν είναι ασφαλές για πόση ως ποτό διάρκειας ζωής. Για το λόγο αυτό συνηθίζεται στα συστήματα RO να προστίθεται πριν την κατανάλωση ένα φίλτρο δολομίτη που αποτελεί συμπληρώματα μετάλλων.

Παρόλα αυτά, σε αντίθεση με την απόσταξη, οι μονάδες RO αφήνουν το νερό καλά οξυγονωμένο ώστε η γεύση του νερού να είναι πολύ κοντά στο «καθαρό νερό πηγής». Το απεσταγμένο νερό είναι άγευστο και «άψυχο». Στις περιπτώσεις από ακραία ανοργανοποίηση ή υψηλά επίπεδα νιτρικών αλάτων στο νερό (αγροτικές περιοχές), τα συστήματα RO είναι τα πιο κατάλληλα ως επιλογή.


ΡΗΤΙΝΗ KDF

Η ρητίνη KDF είναι μία περιορισμένη τεχνολογία που κυρίως χρησιμοποιείται για την απομάκρυνση χλωρίου. Μία μεγάλη ποσότητα από KDF και η επαφή για μεγάλο χρονικό διάστημα αρκεί να κάνει τη δουλειά. Η ρητίνη αυτή χρησιμοποιείται καλύτερα σε μεγάλες βιομηχανικές εφαρμογές όπως σε συστήματα boiler (λέβητα) παρόλο που επίσης χρησιμοποιείται αποτελεσματικά και σε κάποια φίλτρα κεφαλών στο ντους.

Τυπικά, τα φίλτρα KDF χρησιμοποιούν ψευδάργυρο και χαλκό για να δημιουργήσουν ηλεκτρόλυση που θα βοηθήσει να κρατηθεί χαμηλά η ανάπτυξη των βακτηριδίων μέσα στο φίλτρο. Ωστόσο, τα συστήματα που χρησιμοποιούν KDF μπορεί να έχουν πρόβλημα με τον ψευδάργυρο και χαλκό κατά την έκπλυση του νερού που διανέμουν.

Τα φίλτρα KDF έχουν την τάση να φράζουν γρήγορα (σε περίπου 6 μήνες σε κάποιες περιπτώσεις) και αυτή η δράση εξαρτάται από την συγκεκριμένη σύσταση του νερού όπως το pH και η θερμοκρασία. Οι εταιρίες που χρησιμοποιούν KDF συνιστούν να γίνεται backwash (ξέπλυμα ανάποδα) των φίλτρων (χρησιμοποιούν ζεστό νερό για να εκτοπίζουν τους παγιδευμένους ρύπους) αλλά αυτή η μέθοδος ξοδεύει πολλά λίτρα ζεστού νερού, και δεν έχει τρόπο να εμποδίζει την αποσπασμένη μόλυνση από το να βγαίνει έξω με το υποτιθέμενο καθαρισμένο νερό.


ΥΠΕΡΙΩΔΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ

Τα συστήματα υπεριώδους ακτινοβολίας κάνουν χρήση της δυνατότητας αυτής της μερίδας από το φάσμα του φωτός για να σκοτώσουν τα βακτήρια. Τέτοια συστήματα είναι μόνο αποτελεσματικά στα βακτήρια για φύκια και πρωτόζωα, οπότε είναι λογικά συνδεδεμένα με τεχνολογία άνθρακα για να δώσουν πλήρη καθαρισμό.

Μειονεκτήματά τους είναι:

- Ατελής καθαρισμός: Τα σωματίδια στο νερό όπως βρωμιά, φύλλα κλπ μπορούν να εμποδίσουν την διαδικασία απολύμανσης από το να χτυπήσουν κάθε βακτήριο, μερικά μπορούν να γλιστρήσουν σε περιπτώσεις μέσα από βαριά λάσπη και επίπεδα ιζημάτων.
- Δεν γίνεται αποτελεσματική απολύμανση σε όλη τη διαδρομή του νερού: Η διαδικασία είναι μόνο καλή εκεί όπου το φως της UV βρίσκεται, οποιαδήποτε μόλυνση στον σωλήνα περνάει μαζί με το νερό.
- Περιορισμένη εφαρμογή: Η λάμπα UV είναι καλή μόνο για βακτήρια και ιούς. Δεν είναι αποτελεσματική στο να αντιμετωπίσει την γιάρδια, το κρυπτοσπορίδιο, τα χημικά, τον μόλυβδο ή τον αμίαντο.
- Είναι ακριβή στην αγορά και συντήρηση.


ΟΖΟΝΙΣΜΟΣ

Το όζον οξυγονόνει παραπάνω το νερό σκοτώνοντας βακτήρια με επαρκή χρόνο επαφής. Πάλι, είναι μια διαδικασία που μόνο αντιμετωπίζει μόλυνση από βακτήρια οπότε αναγκαστικά συνδυάζεται με φιλτράρισμα άνθρακα για να είναι πιο αποτελεσματική.

Μειονεκτήματά του συστήματος είναι:

- Ακριβό στην αγορά και συντήρηση.
- Δημιουργεί υποπροϊόντα στο επεξεργασμένο νερό: Το οζονοποιημένο νερό μπορεί να περιέχει υψηλά ποσά από τοξικές προσμείξεις όπως φορμαλδεΰδη και διαφορετικές κετόνες. Κάποια από τα παραγόμενα υποπροϊόντα ακόμα επιτρέπουν την αύξηση των βακτηρίων στις σωλήνες κατά μήκος, η οποία συμβάλλει στην εκ νέου μόλυνση του νερού.


ΦΙΛΤΡΑ ΣΥΜΠΑΓΟΥΣ ΕΝΕΡΓΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ

Αυτή η τεχνολογία έχει συνδυάσει την απίστευτη απορροφητική ικανότητα του άνθρακα που αναφέρθηκε προηγουμένως με την ικανότητα ενός συμπαγούς μπλοκ υλικού για να διώξει επιλεκτικά έξω στοιχεία από το νερό που περνάει με πίεση από μέσα. Η πυκνότητα του μπλοκ καθορίζει πόσο τέλεια το νερό θα καθαριστεί. Οι καλύτερες μάρκες αυτού του τύπου φίλτρου έχουν ένα φίλτρο τριών (3) σταδίων και είναι σχεδιασμένα για να προλαμβάνουν οποιαδήποτε πιθανότητα «παράκαμψης» λόγω της αποτυχίας από υψηλή πίεση.

Η ακόλουθη λίστα από χαρακτηριστικά συνδυάζει τους τύπους φίλτρων που θα απομακρύνουν την μεγαλύτερη σειρά από πιθανούς ρυπαντές στο πόσιμο νερό:

- Μηχανική καταπόνηση: Το μπλοκ άνθρακα μηχανικά απομακρύνει προς τα έξω την βρωμιά, τα ιζήματα, την σκουριά, τα φύκια, τα βακτήρια, τους μικροσκοπικούς σκώληκες, το κρυπτοσπορίδιο και τον αμίαντο. Όλο αυτό επιτυγχάνεται με την πίεση νερού οπότε δεν χρησιμοποιείται ηλεκτρική ενέργεια – ένα τέτοιο φίλτρο μπορεί να λειτουργήσει και σε περίπτωση ανάγκης με μία αντλία χειρός!

Χημική ένωση: Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, ο ενεργός άνθρακας ενώνεται με χιλιάδες χημικά. Ουσιαστικά, ο άνθρακας θα ενωθεί στα πιο πολλά χημικά τα οποία γνωρίζει ο άνθρωπος! Όταν το νερό εξαναγκάζεται να περάσει από το συμπαγές μπλοκ, πιέζεται να επιβραδύνει την ροή του και αυξάνει το χρόνο επαφής με τον άνθρακα, αφήνοντας τον άνθρακα να κάνει ενώσεις ώστε να απομακρύνει τους χημικούς ρυπαντές όπως τοξικά, φυτοφάρμακα, THM’s, χλωρίνη, κακές γεύσεις, οσμές, κλπ.

Τα ιχνοστοιχεία που παρέχουν υγεία όπως διαλυμένα ασβέστιο και μαγνήσιο δεν κάνουν ένωση με τον άνθρακα και περνάνε ανάμεσα, διατηρώντας την ποιότητα της υγείας και οπότε και την γεύση του νερού.

Τα βαρέα μέταλλα δεν κάνουν ένωση με τον άνθρακα, αλλά εξωθούνται προς τα έξω από τους πόρους του μπλοκ – βασικά όπως «προσπαθεί» να χωρέσει μία μπάλα του μπάσκετ σε μία τρύπα για πινγκ πονγκ!

- Πρόληψη της βακτηριακής ανάπτυξης: Τα βακτήρια εξωθούνται προς τα έξω και παραμένουν εξωτερικά του μπλοκ άνθρακα. Ως εκ τούτου, λόγω της πυκνότητας και της έλλειψης οξυγόνου και χώρου μέσα στο μπλοκ, τα βακτήρια δεν μπορούν να γεννηθούν – ευδοκιμήσουν στο ενδιάμεσο και βγαίνουν έξω από το τελειωμένο νερό.
- Βολικό: Αυτός ο τύπος συστήματος παρέχει καθαρό νερό σε ζήτηση οπότε δεν υπάρχει αποθήκευση, ούτε να εξαντλείται σε βολικές ώρες, ούτε παραγγέλνονται μπουκάλια.
- Ανέξοδο: Αυτός ο τύπος φίλτρου αντικαθίσταται, με ανταλλακτικό που κρατάει 12 μήνες (εξαρτάται από την ποσότητα βρωμιάς και ιζημάτων). Το φυσίγγιο είναι σχεδιασμένο να αντικαθίσταται σε ελάχιστα λεπτά στο σπίτι από τον ιδιοκτήτη, όπως αλλάζουμε μία λάμπα. Το κέλυφος με το ανταλλακτικό είναι πολύ εύκολο στην εγκατάσταση. Μπορεί ακόμα να συνδεθεί με το ψυγείο που έχει αυτόματη παραγωγή πάγου και με διανομείς νερού οπότε όλο το νερό του σπιτιού φιλτράρεται!

Το μόνο αρνητικό στον συμπαγή ενεργό άνθρακα είναι ότι δεν αφαιρεί νιτρικά και θειικά άλατα (προϊόντα από γεωργικά λιπάσματα) και σε αυτές τις περιπτώσεις η τεχνολογία RO μπορεί να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Τα νιτρικά και τα θειικά βρίσκονται σε σχετικά λίγες περιοχές οπότε οι καταναλωτές δεν χρειάζεται να ανησυχούν γι’ αυτά.


Οι παραπάνω πληροφορίες είναι επιλεγμένα αποσπάσματα από το πολύ ενδιαφέρον και κατατοπιστικό μπλογκ του Ηλία Παπαποστόλου MSc. Ο Ηλίας Παπαποστόλου, ιδιοκτήτης της AquaTek έχει τελειώσει Πολιτικός Μηχανικός στην Μεγ. Βρετανία και έκτοτε ειδικεύεται στην τεχνολογία του πόσιμου νερού. Σήμερα, μαχόμενος στο πλευρό της κοινωνικής υγείας, αρθρογραφεί σε εφημερίδες και περιοδικά στην Ελλάδα και στο εξωτερικό και πραγματοποιεί έρευνες και αναλύσεις του νερού σε διάφορα δίκτυα.
18
απο 1 ιουλιου 2021 ολα τα δεματα εκτος ευρωπαϊκης ενωσης(η αγγλια δεν ειναι στην ευρωπαϊκη ενωση) περνανε τελωνειο και χρεωνονται με τον αντιστοιχο φπα 6% ειναι για τα φαρμακα και συμπληρωματα
19

Δυστυχώς ο κόσμος μας έχει εξελιχθεί σε χημικό ναρκοπέδιο, και το νερό δεν είναι εξαίρεση. Συζητάμε συχνά για βιολογικές τροφές, αποτοξίνωση, αλλά το καθαρό νερό είναι είναι το θεμέλιο της καθαρής τροφής. Η φίλτρανση του νερού που χρησιμοποιούμε καθημερινά δεν είναι πολυτέλεια, αλλά αναγκαιότητα. Το καθαρό φιλτραρισμένο νερό βρύσης λοιπόν και όχι το εμφιαλωμένο, είναι η πιο οικονομική, υγιής λύση για κάθε νοικοκυριό.

Έχω δοκιμάσει αρκετές λύσεις για τη φίλτρανση του νερού και έχω μελετήσει το θέμα τόσο πολύ, ώστε να είμαι σε θέση να σας προτείνω το καλύτερο φίλτρο για το σπίτι σας.

Ποιο είναι το καλύτερο φίλτρο νερού;

Θα ήθελα πολύ να σας πω αμέσως μοντέλο και πού θα το αγοράσετε, όμως αυτό δε γίνεται, γιατί για κάθε έναν η καλύτερη λύση είναι διαφορετική.

Παραδείγματα:

- Αν ζεις σε περιοχή που το νερό βρύσης είναι χάλια και έχει ακόμα και μεγάλους ρύπους, όπως πχ. ψιλό χαλικάκι, τότε θέλεις 2 στάδια φίλτρανσης. Ένα που θα κατακρατεί τα "χοντρά" και θα το έχεις στην αρχή της υδροδότησης του σπιτιού σου (εγκατάσταση υπογείου) κι ένα φίλτρο άνθρακα που θα κρατά τα "ψιλά" και θα το έχεις στη βρύση σου.

- Αν ζεις σε νησί που το νερό δεν πίνεται, η φίλτρανση θα πρέπει να γίνει πιο επαγγελματικά. Ο καλύτερος τρόπος σε τέτοια περίπτωση είναι να ρωτήσεις ποιες είναι οι πιο πετυχημένες λύσεις που έχουν δοκιμάσει άλλοι στην περιοχή σου.

- Αν ζεις σε περιοχή πολύ ύποπτη για τοξικούς παράγοντες στο νερό (τοξικά απόβλητα εργοστασίων, φυτοφάρμακα, αυξημένα ποσοστά καρκίνων στην περιοχή κλπ), τότε η καλύτερη λύση είναι να ΜΗΝ πίνεις καθόλου από το νερό της περιοχής σου, και να ταξιδεύεις μια φορά το μήνα σε μία πιστοποιημένη πηγή άριστου νερού και να γεμίζεις καμιά δεκαριά 5λιτρα ή 10λιτρα δοχεία.

- Αν ζεις σε μία περιοχή όπως η Λιβαδειά που ζω εγώ, ίσως δε χρειάζεσαι καθόλου φίλτρο, μιας και το νερό βρύσης είναι ποιοτικό. Το μόνο που κάνω είναι να το βάζω σε (πάντα γυάλινα) μπουκάλια, ώστε αν είναι υπερβολικά χλωριομένο (συμβαίνει κάποιες φορές), να εξατμίζεται το χλώριο.

- Αν είσαι σε μία περιοχή "μέσης καθαρότητας", τότε το καλύτερο φίλτρο είναι ένα μονό ή διπλό φίλτρο άνθρακα. Δε θα σου πω μάρκα, δες την αγορά και διάλεξε. Μην αμελείς να αλλάζεις ανταλλακτικό φίλτρο όμως, με την συχνότητα που προτείνει ο κατασκευαστής. Καλές λύσεις είναι και τα κεραμικά φίλτρα, αυτά που περνάνε το νερό μέσα από τους εξαιρετικά μικρούς πόρους ειδικών κεραμικών.

Τέλος ας μην ξεχνάμε το ζήτημα του κόστους. Αν είναι να πληρώσεις ένα τεράστιο ποσό, η λύση απορρίπτεται, εκτός αν είσαι πολύ πλούσιος. Στο κόστος υπολογίζουμε και την τιμή αγοράς του φίλτρου μας, αλλά ακόμα περισσότερο και το κόστος συντήρησης και αναλώσιμων.

Ποιο φίλτρο χρησιμοποιώ

Μιας και μένω σε περιοχή με σχετικά καλό νερό, και υπολογίζοντας και τον σημαντικό παράγοντα "κόστος", η λύση για μένα είναι κάποια φθηνά κινέζικα φίλτρα που βρίσκω σε ebay και aliexpress.com. Είναι κεραμικά και μέσα έχουν και κάποια πετραδάκια που (υποτίθεται ότι) εμπλουτίζουν την φίλτρανση. Δεν κατακρατούν χλώριο, ούτε πολύ ψιλούς ρύπους. Εγώ τα έχω για να κρατάνε την σκόνη και τους χοντρούς ρύπους μακριά από το νερό.

Σας δίνω τα λινκ από aliexpress.com που είναι μία εταιρία στην οποία αξίζει να εγγραφείτε για τις ασυναγώνιστες τιμές της. Εκεί μπορείτε να δείτε το φίλτρο και τα ανταλλακτικά του. Αν το λινκ δε λειτουργεί, κάντε αναζήτηση για "purification Ceramic filter".

Κάθε 2 μήνες αλλάζω το (πάμθηνο) φίλτρο. Τοποθετείται πολύ εύκολα σε έναν συνηθισμένο τύπο βρύσης, αλλά (όπως κάθε φίλτρο) πρέπει να αφήσετε για λίγη ώρα το νερό να τρέξει πριν βάλετε να πιείτε, άρα καλή ιδέα είναι πχ. να πλύνετε τα πιάτα με φιλτραρισμένο νερό και μετά να βάλετε να πιείτε. Δε χάνετε τίποτα να κάνετε μία δοκιμή, κοστίζει ελάχιστα. Πρόκειται για μία πολύ καλή λύση, τη "λύση του φτωχού" θα έλεγα, η οποία ταιριάζει στις πιο πολλές περιοχές της Ελλάδας. Όμως το τονίζω ότι δεν είναι καλή λύση για τις περιπτώσεις που υπάρχει έντονη υποψία προβλήματος στο νερό.

Βέβαια θα πρέπει να σας ομολογήσω ότι ακόμα και με το καλό νερό της Λιβαδειάς που φιλτράρεται με αυτό το φίλτρο, τελικά το νερό που πίνω προέρχεται από αλλού. Κάθε μήνα πηγαίνω και φορτώνω 50-60 λίτρα νερό σε μία βρύση που έχω βρει λίγο πριν τα Καμμένα Βούρλα (ναι, κάνω μία ώρα ταξίδι). Πρόκειται για νερό που έρχεται απ' ευθείας από γειτονικά βουνά και έχει τέλεια ποιότητα. Αλλά αν ξεμένω, με χαρά πίνω από την βρύση με το φιλτράκι που σας έδειξα.

Συμπέρασμα: Σκεφθείτε έξυπνα και πράξτε ανάλογα με τα οικονομικά σας και με το νερό της περιοχής σας. Σας ανέφερα μερικά παραδείγματα, σας είπα και τι κάνω εγώ, ως παράδειγμα, όμως κάθε ένας θα ακολουθήσει διαφορετική λύση. Πάντως όλοι θα πρέπει να συμφωνήσουμε σε ένα πράγμα:

Το νερό είναι το σημαντικότερο στοιχείο της διατροφής μας! Μην αφήνετε το θέμα στην τύχη! Ασχοληθείτε, κι αν χρειαστεί ξοδέψτε όσα χρειάζονται, ώστε να εξασφαλίσετε στον εαυτό σας και στους αγαπημένους σας καθαρό, ποιοτικό νερό.

Δείτε εδώ όλα τα άρθρα μου σχετικά με το νερό.
20
Quote
Εξασθενές χρώμιο σε εμφιαλωμένα νερά

Εμείς είχαμε ασχοληθεί επισταμένα και είχαμε κρούσει τον κώδωνα του κινδύνου για το θέμα του καρκινογόνου εξασθενές χρωμίου που ποτίζουν τους βιωτούς και άλλους. Τωρα ερχονται να μας που ότι είναι …ανησυχητικά τα στοιχεία έρευνας που διενήργησαν οι Οικολόγοι - Πράσινοι, καθώς τόσο το πόσιμο όσο και στο εμφιαλωμένο νερό που καταναλώνουμε περιέχει εξασθενές χρώμιο που αναγνωρίζεται ως καρκινογόνο από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Κανένας όμως δεν του λέει στην ψύχρα ότι θα σαπίσουν τα συκώτια σας, και θα γεμίσετε καρκινικούς όγκους. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όλα τα άλλα είναι ευφυολογήματα για να δικαιολογήσουν τους εγκληματίες που το ρίχνουν όπου δει.
Ενώ το εξασθενές χρώμιο αναγνωρίζεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας ως καρκινογόνο, υπάρχει όριο μόνο για το ολικό χρώμιο, 50 ppb (50 μικρογραμμάρια ανά λίτρο).

Οι περιπτώσεις καρκίνου στα Οινόφυτα, σε έρευνα που διεξήχθη το 2010, υπερέβαιναν κατά 1.472% (στο ήπαρ), 441% (στα γυναικολογικά), 240% (στο στόμα), 145% (στους πνεύμονες) τα κρούσματα στην υπόλοιπη Βοιωτία.

Μετά από έρευνες σε επιλεγμένες ετικέτες εμφιαλωμένου νερού, σε τρεις από αυτές ανιχνεύθηκε εξασθενές χρώμιο, αυξημένο σε κάποιες περιπτώσεις στα 22ppb. Παρόμοιες εξετάσεις διενέργησε το Πανεπιστήμιο Αθηνών για άλλες ετικέτες και βρήκε και αυτό τρεις με μολυσμένο περιεχόμενο.

Οι Οικολόγοι απευθύνθηκαν στους κρατικούς φορείς, τον Ενιαίο Φορέα Ελέγχου και Τροφίμων (ΕΦΕΤ), καθώς και το Γενικό Χημείο του Κράτους, για να ελέγξουν τα εμφιαλωμένα νερά.

Ο ΕΦΕΤ, όπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου, αρνήθηκε να προχωρήσει σε αναλύσεις, επειδή δεν έχει ενταχθεί επίσημος έλεγχος για εξασθενές χρώμιο στα εμφιαλωμένα για το 2011 (δεδομένου ότι δεν υπάρχει ειδικό όριο αποκλειστικά για εξασθενές), ενώ το Γενικό Χημείο επικαλέστηκε φόρτο εργασίας.

Έτσι οι Οικολόγοι πραγματοποίησαν ιδιωτικούς ελέγχους και εξέφρασαν την απορία τους σχετικά με τη στάση της κυβέρνησης, καθώς, ενώ το 2010 με Κοινή Υπουργική Απόφαση καθιερώθηκε όριο για τα νερά του Ασωπού ποταμού τα 3ppb, δεν έγινε τίποτα για το πόσιμο νερό. Στη συνέχεια το υπουργείο, έκανε στροφή, ζητώντας νέες έρευνες, και το θέμα των ορίων μετατέθηκε, όπως ανέφεραν, επ' αόριστον, δηλαδή…. Όταν πεθάνουν καμιά πεντακοσαριά θα δούμε.

Με δικαστική απόφαση που εκδόθηκε το 2008 στη Θήβα, το δικαστήριο ζήτησε να σταματήσει η διάθεση πόσιμου νερού ως ακατάλληλο, μέχρι να κατασκευαστούν δεξαμενές για καθαρό, πόσιμο νερό.

Επίσης το 2010 το δικαστήριο της Χαλκίδας, θέσπισε, για πρώτη φορά, για την περιοχή της Μεσσαπίας, όριο για τη συγκέντρωση εξασθενούς χρωμίου τα 2ppb. Γι΄ αυτό και η Μεσσαπία είναι η μόνη περιοχή στην Ελλάδα που γίνονται μετρήσεις και τηρούνται τα όρια.

Οι ασύδοτες βιομηχανίες ευνοούνται από την έλλειψη ορίων και μηχανισμών ελέγχων για εξασθενές χρώμιο και αντιστέκονται ώστε να διατηρηθεί αυτό το καθεστώς. Στην Ευρώπη η μόνη χώρα που έχει θεσπίσει όριο είναι η Ιταλία με 5ppb ενώ οι Αμερικανοί επιστήμονες έθεσαν το επιτρεπτό όριο συγκέντρωσης εξασθενούς χρωμίου στα 0,02ppb.

Οι Οικολόγοι Πράσινοι έκρουσαν τον κώδωνα του κινδύνου γιατί όσο δεν προχωρά ο προσδιορισμός ορίων οι κίνδυνοι είναι μεγάλοι, καθώς και τα νερά επηρεάζουν τις καλλιέργειες, τα εμφιαλωμένα αναψυκτικά και άλλα ήδη καθημερινής κατανάλωσης.

ΠΗΓΗ: http://ixnos.blogspot.com/2012/01/blog-post_6428.html 


από τη σελίδα orathessaloniki.gr παραθέτω το απόσπασμα για τα 3 είδη του εμφιαλωμένου νερού.

Quote
Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση, λοιπόν, υπάρχουν τρεις κατηγορίες εμφιαλωμένου νερού και κάθε εμφιαλωμένο νερό υποχρεούται να φέρει στη συσκευασία του ένδειξη της κατηγορίας στην οποία ανήκει.

Φυσικό μεταλλικό νερό

Έχει αποκλειστικά υπόγεια προέλευση και εμφιαλώνεται επιτόπου στην πηγή προέλευσής του, ενώ οι κοινοτικές οδηγίες απαγορεύουν οποιαδήποτε κατεργασία ή απολύμανσή του. Αυτοί οι δύο κανόνες εξασφαλίζουν και την προστασία του από τυχόν μικροβιακό φορτίο. Η σύστασή του μπορεί να διαφέρει από αυτήν του κοινού πόσιμου νερού (επιτραπέζιου), όπως να είναι πιο πλούσιο σε διάφορα μέταλλα και ιχνοστοιχεία (μαγνήσιο, ασβέστιο, κάλιο κλπ). Γι’ αυτό και για κάποιες παραμέτρους του δεν ορίζονται ανώτατα επιτρεπόμενα όρια ή ορίζονται όρια διαφορετικά από αυτά που ισχύουν για το επιτραπέζιο νερό. Η μόνη επεξεργασία που επιτρέπεται στο φυσικό μεταλλικό νερό είναι η αφαίρεση ή η προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα, οπότε και χαρακτηρίζεται «φυσικά ανθρακούχο», «με προσθήκη διοξειδίου του άνθρακα» ή «ενισχυμένο με αέριο της πηγής».

Επιτραπέζιο νερό

Επιτρέπεται να προέρχεται από ποτάμι, από λίμνη, από γεώτρηση ακόμη κι από τη θάλασσα (αφαλατωμένο). Στο επιτραπέζιο νερό μπορεί να γίνει οποιαδήποτε διαδικασία απολύμανσης (π.χ. μικροδιήθηση, οζονισμός κ.ά.) προκειμένου η σύστασή του να είναι σύμφωνη με την κοινοτική οδηγία (98/83) για το πόσιμο νερό. Πρακτικά, η σύσταση του επιτραπέζιου νερού και του νερού της βρύσης είναι ίδια, με τη μόνη διαφορά ότι το επιτραπέζιο είναι εμφιαλωμένο, ενώ της βρύσης τρεχούμενο.

Νερό πηγής

Είναι επί της ουσίας κάτι ανάμεσα σε επιτραπέζιο και φυσικό μεταλλικό νερό. Το νερό πηγής μοιάζει με το φυσικό μεταλλικό νερό στο ότι έχει αποκλειστικά υπόγεια προέλευση, δεν υφίσταται καμιά διαδικασία απολύμανσης και εμφιαλώνεται πάντα στην πηγή προέλευσής του. Διαφέρει, όμως, ως προς τις φυσικοχημικές παραμέτρους του (σύσταση), οι οποίες ακολουθούν αυτές του επιτραπέζιου νερού. Με απλά λόγια, το νερό πηγής δεν είναι πλούσιο σε κάποιο μεταλλικό στοιχείο (π.χ. μαγνήσιο, ασβέστιο) ούτως ώστε να χαρακτηριστεί μαγνησιούχο, ασβεστούχο κλπ.

Quote
Εμφιαλωμένο νερό = καταστροφή

Η παγκόσμια κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού έχει υπερδιπλασιαστεί τα τελευταία έξι χρόνια και έχει αρχίσει να επιβαρύνει υπέρμετρα το περιβάλλον του πλανήτη, προειδοποιεί έκθεση ανεξάρτητου ιντστιτούτου στις ΗΠΑ.

«Ακόμα και σε περιοχές όπου το νερό της βρύσης είναι ασφαλές, η ζήτηση για εμφιαλωμένο νερό αυξάνεται, παράγοντας περιτά σκουπίδια και καταναλώνοντας τεράστιες ποσότητες ενέργειας» δηλώνει στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσων η Έμιλι Αρνολντ, συγγραφέας της έκθεσης του Earth Policy Center στην Ουάσιγκτον.

«Η παραγωγή φιαλών για να καλυφθεί η ζήτηση εμφιαλωμένου νερού από τους Αμερικανούς απαιτεί πάνω από 1,5 εκατ. βαρέλια πετρελαίου ετησίως, ποσότητα αρκετή για να κινεί 100.000 αμερικανικά αυτοκίνητα για έναν χρόνο» αναφέρει η έκθεση. «Σε παγκόσμιο επίπεδο, περίπου 2,7 εκατ. τόνοι πλαστικού χρησιμοποιούνται για την εμφιάλωση νερού κάθε χρόνο.

Και η ειρωνία είναι ότι το 40% του εμφιαλωμένου νερού ξεκινά ως νερό της βρύσης, στο οποίο απλά προστίθενται μεταλλικά άλατα χωρίς σαφή οφέλη για την υγεία.

Ένας ακόμα παράγοντας είναι η επιβάρυνση των καταναλωτών με περιττά έξοδα, καθώς το εμφιαλωμένο νερό κοστίζει έως και 10.000 φορές περισσότερο από το πόσιμο νερό της βρύσης. «Με τιμή έως και 2,5 δολάρια ανά λίτρο, το εμφιαλωμένο νερό κοστίζει [στις ΗΠΑ] περισσότερο από τη βενζίνη» τονίζουν οι συγγραφείς της μελέτης.

Όσον αφορά την κατά κεφαλή κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού, πρώτοι έρχονται οι Ιταλοί με 184 λίτρα το χρόνο, περίπου δύο ποτήρια την ημέρα για κάθε Ιταλό. Ακολουθούν το Μεξικό με 169 λίτρα ανά κάτοικο ανά έτος, και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα με 164 λίτρα.

Η ζήτηση αυξάνεται ταχύτατα και στις αναπτυσσόμενες χώρες, καθώς το διάστημα 1999-2004 η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού υπερδιπλασιάστηκε στην Κίνα και τριπλασιάστηκε στην Ινδία.

Η έκθεση προειδοποεί, επίσης, ότι η ταχύτατη ανάπτυξη της βιομηχανίας εμφιάλωσης προκαλεί λειψυδρία σε ορισμένες περιοχές. Στην Ινδία, για παράδειγμα, η εμφιάλωση του νερού Dasani και άλλων ποτών της Coca Cola έχει δημιουργήσει πρόβλημα υδροδότησης σε πάνω από 50 χωριά.
πηγή: Newsroom ΔΟΛ

Pages: 1 [2] 3 4 5 6 7 ... 10